“Кран өргөх төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглах гарын авлага

“Кран өргөх төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглах гарын авлага”-д Кран, өргөх төхөөрөмжийн бүтэц ажиллах зарчим, ослоос хамгаалах хэрэгсэл, кран, өргөх төхөөрөмжтэй холбогдолтой хууль, дүрэм, стандартын тухай, кран өргөх төхөөрөмж дээр ажилладаг субьектүүдийн ажиллах журам, дохиочны дохих төрөл хэлбэр, ерөнхий хөдөлмөр хамгааллын асуудлыг багтаасан байгаа.

Утас: 91911294, 91880308, 99887736

 

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО