Барилга замын машин төхөөрөмжийн төхөөрөмжийн аюулгүй ашиглах арга хэмжээ ХАБЭА-н удирдлага сэдэвт хичээлийн тест.

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО