Барилга замын машин, материалын үйлдвэрлэл, өргөх машин, төхөөрөмжийн найдварт ажиллагааны төвшин тогтоох аргачилал сэдэвт хичээлийн тест.

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО