Мэргэжлийн байгууллагууд зараа өгч болно. Үгэн зар 6 сарын турш байршуулахад зарын эзлэх талбайгаас хамаарч 3000-15000 төгрөг. Зурагтай зар 15000 төгрөг


 

      Манай холбооноос доорх гарын авлагыг гаргасан тул сонирхсон хүмүүс авч болно. - “Лифтийг аюулгүй ашиглах гарын авлага”-д лифт, урсдаг шатны бүтэц ажиллах зарчим, лифт, урсдаг шаттай холбоотой хууль, дүрэм, стандартын тухай, лифттэй холбоотой ажилладаг субьектүүдийн ажиллах журам, ерөнхий хөдөлмөр хамгааллын асуудлыг багтаасан байгаа. Үнэ 6000 төг.

- “Кран өргөх төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглах гарын авлага”-д Кран, өргөх төхөөрөмжийн бүтэц ажиллах зарчим, ослоос хамгаалах хэрэгсэл, кран, өргөх төхөөрөмжтэй холбогдолтой хууль, дүрэм, стандартын тухай, кран өргөх төхөөрөмж дээр ажилладаг субьектүүдийн ажиллах журам, дохиочны дохих төрөл хэлбэр, ерөнхий хөдөлмөр хамгааллын асуудлыг багтаасан байгаа. Үнэ 8000 төгрөг

Утас: 91911294, 91880308.

 

 


Холбооноос лифтийн бүтэц, угсралт, засвар, техникийн үйлчилгээ, магадлал оношлол, эвдрэл, засах арга замыг хамруулсан сурах бичиг гаргасан тул сонирхсон байгууллага холбоо барина уу. Лифтийн механикууд, лифт эзэмшигчид буюу СӨХ-н удирдлагуудад тэргүүн зэрэгт хэрэгтэй. Үнэ 15'000 төгрөг

Утас: 91911294