2021 оны 3-р сарын 25-ны өдрийн Барилгын үндэсний ассоциацийн дэргэдэх барилгын  ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын хэсгийн хурлаар, 

    1. “Меру” ХХК-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгаж
    2. Нэмэлт хэсэгт “Говийн наран констракшин” ХХК -н тусгай зөвшөөрлийг 6.1 ажилбараар нэмэлт хийхийг дэмжиж
    3. “Кинг цамхагт кран” ХХК-ын 4.2 төрлөөр шинээр тусгай зөвшөөрөл олгохоор тус тус шийдвэрлэлээ.

 

 

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО