Entries by 5glRK

Краны магадлал

Краны техникийн магадлал   Кран, өргөх төхөөрөмжийн ашиглалт нь дүрэм стандартын дагуу зохион байгуулагдаж, техникийн байдал нь хэвийн ажиллаж байгааг, мөн болзошгүй осол аваараас хамгаалагдаж чадсан эсэхийг шалгаж, туршиж тогтоодог үйл ажиллагааг техникийн магадлал гэнэ. Техникийн магадлал хийхэд краны оператор байхаас гадна, өргөх төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны хяналт болон бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид заавал байлцах ёстой. […]

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО