Мэргэжлийн байгууллагууд зараа өгч болно. Үгэн зар 6 сарын турш байршуулахад зарын эзлэх талбайгаас хамаарч 5000-20000 төгрөг. Зурагтай зар 25000 төгрөг

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО