БХБЯ-наас зөвлөх, мэргэшсэн инженерийн сургалтын явцтай танилцав

8