15. Оосорлогч дохиочны операторт өгөх дохио хичээлийн тест

Оосорлогч дохиочны тестын асуултууд (1)-converted

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО