Мэргэжлийн сургалтын төрөл

 

Холбооноос дараах мэргэжлийн түр сургалтыг зохион байгуулж, төгсөлтийн шалгалтанд тэнцсэн хүмүүст мэргэжлийн үнэмлэх олгож байна

Сургалтын төрөл

А. Лифтийн салбарын мэргэжлийн ажилчин

1 Лифтийн оператор
2 Лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч
3 Лифтийн механикч, засварчин
Б. Краны салбарын мэргэжлийн ажилчин
4 Гүүрэн, цамхагт болон өөрөө явагч краны оператор
5 Манупуляторт краны оператор
6 Краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч
7 Краны ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч
8 Краны ашиглалтын аюулгүй байдлын хяналт хариуцагч
9 Оосорлогч дохиочин
10 Краны механикч, засварчин
В. Барилгын өргүүрийн ажилчин
11 Өргүүрийн оператор
12 Өргүүрийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч
13 Өргүүрийн ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч
14 Өргүүрийн ашиглалтын аюулгүй байдлын хяналт хариуцагч
Г.Сэрээт ачигч
15 Сэрээт ачигчийн оператор
Д. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмж
16 Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн оператор
17 Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч
©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО