ХММ-ын дизель хөдөлгүүр, хүч дамжуулах ангийн компьютер оношлогоо сэдэвт хичээлийн тест

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО