Маркетинг, менежментий үндэс, салбарын онцлог, төсөв санхүү, калькуляци сэдэвт хичээлийн тест