Металлын технологи, материал судлал, эд ангийг сэргээн засварлах дэвшилтэт технологи сэдэвт хичээлийн тест.

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО