10. Сэрээт ачигчийн оператор

Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө

1 Сургалтын чиглэл: Сэрээт ачигчийн оператор
2 Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:
3 Сургалтын төрөл: Мэргэжил олгох түр сургалт
4 Нийт цаг: 52
5 Төлбөр:
 

Хичээлийн модуль

Хичээллэх цаг  

Нийт цаг

Онол Дадлага
1 Машины эд ангийн үндсэн ойлголт 2 0 2
1. Эд анги, зангилаа, механизм, агрегат, машины тодорхойлолт, төрөл, хэлбэр, редуктор, муфта, холхивч 1 1
2. Холбооснууд /салдаг, салдаггүй/, Дамжуулгууд /үрэлтийн, шүдэт/ төрөл, хийц, онцлог 1 1
2 Сэрээт ачигчийн бүтэц, ажиллах зарчим, гидросистемын үндэс 2 2 4
1. Сэрээт ачигчийн  ерөнхий бүтэц, ажиллах зарчим, ангилал, ослоос хамгаалах хэрэгсэл. 1 1
2. Гидросистемийн үндсэн ойлголт 1 1
3. Гидросистемын үндэс хичээлийн дадлага 2 2
Цахилгаан техникийн үндэс 2 2 4
Цахилгаан техникийн үндэс 1 1
Цахилгаан сэрээт ачигчийн тэжээл 1 1
Цахилгаан техник, аккумуляторын хичээлийн дадлага 2 2
Дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн бүтэц, ашиглалт 4 2 6
Дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн бүтэц, ажиллагаа 2 2
Дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн ашиглалт 2 2
ДШХ, түүний ашиглалт хичээлийн дадлага 2 2
3 Ерөнхий хөдөлмөр хамгаалал 2 2 4
1. Ерөнхий ХАБ 1 1
2. Хөдөлмөр хамгааллын анхааруулга, санамж, тэмдэглэгээ 1 1
3. ХАБ-ын хичээлийн дадлага 2 2
4 Сэрээт ачигчийн  аюулгүй ажиллагаа 4 2 6
1. Сэрээт ачигчаар аюулгүй ажиллах 20 дүрэм 2 2
2. Цахилгаан техникийн аюулгүй ажиллагаа 2 2
3. Аюулгүй ажиллагаа хичээлийн дадлага 2 2
5 Сэрээт ачигчийн ашиглалт 2 2 4
1. Сэрээт ачигчийн ашиглалт 2 2
1. Сэрээт ачигчийн ашиглалтын дадлага 2 2
6 Сэрээт ачигчийн жолоодлого 32 32
Нийт цаг 12 40 52
©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО