2. “Краны ашиглалт” нэртэй хичээлийн тест /Бүх төрлийн краны оператор, оосорлогч дохиочин, краны бүрэн бүтэн байдал, ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлын хяналт хариуцагч, краны механикч-засварчин нарын сургалтанд хэрэглэнэ/.

Краны-ашиглалт-хичээлийн-тестын-асуултууд (1)