“Лифтийг аюулгүй ашиглах гарын авлага”

Манай холбооноос доорх гарын авлагыг гаргасан тул сонирхсон хүмүүс авч болно. – “Лифтийг аюулгүй ашиглах гарын авлага”-д лифт, урсдаг шатны бүтэц ажиллах зарчим, лифт, урсдаг шаттай холбоотой хууль, дүрэм, стандартын тухай, лифттэй холбоотой ажилладаг субьектүүдийн ажиллах журам, ерөнхий хөдөлмөр хамгааллын асуудлыг багтаасан байгаа.

Утас: 91911294, 91880308, 99887736