Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Манипуляторт краны операторын сургалтын хөтөлбөр admin 601
Лифтчиний сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1575
Оосорлогч-дохиочны сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2687
Краны операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1996
Лифт эзэмшигч болон ашиглагч байгууллагын удирдлага, лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1045
Кран, өргөх төхөөрөмжийн засварын механикийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2507
Лифтийн засварын механикчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1651
Өргүүрийн операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1370
Зорчигчийн ган татлагат дүүжин болон чирдэг замын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1068
Кран бүхий байгууллагын удирдлага, бүрэн бүтэн байдал, хяналт хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1710