Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Манипуляторт краны операторын сургалтын хөтөлбөр admin 634
Лифтчиний сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1637
Оосорлогч-дохиочны сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2748
Краны операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2042
Лифт эзэмшигч болон ашиглагч байгууллагын удирдлага, лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1082
Кран, өргөх төхөөрөмжийн засварын механикийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2551
Лифтийн засварын механикчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1698
Өргүүрийн операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1408
Зорчигчийн ган татлагат дүүжин болон чирдэг замын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1093
Кран бүхий байгууллагын удирдлага, бүрэн бүтэн байдал, хяналт хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1750