Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Манипуляторт краны операторын сургалтын хөтөлбөр admin 664
Лифтчиний сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1682
Оосорлогч-дохиочны сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2826
Краны операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2105
Лифт эзэмшигч болон ашиглагч байгууллагын удирдлага, лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1121
Кран, өргөх төхөөрөмжийн засварын механикийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2597
Лифтийн засварын механикчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1752
Өргүүрийн операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1460
Зорчигчийн ган татлагат дүүжин болон чирдэг замын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1123
Кран бүхий байгууллагын удирдлага, бүрэн бүтэн байдал, хяналт хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1782