НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦАНД АШИГЛАГДАЖ БАЙГАА ЛИФТИЙН СУДАЛГАА

 

/Энэ бүртгэлийг 2012 онд МХГ-т байгаа бүртгэл дээр үндэслэн хийсэн бөгөөд бүрэн бус бүртгэл болохыг анхаарна уу/ 

Байгууллагын нэр, хаяг Байр, орцны дугаар

Лифтийн

марк

Зогсоолын тоо Даац. Кг Хурд. м/с Зориулалт Ашиглалтанд орсон он Угсарсан компани 

 

Чингэлтэй дүүрэг                              
1 Чандмань-1, СӨХ  15-1 SNP-450/1 9 320 0.71 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
2 15-2 BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
3 16-1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2007 "BLT" ХХК
4 16-2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
5 17-1 BLT-QS 9 400 1 o/c 2008 "BLT" ХХК
6 17-2 SNP-450/1 9 400 1 o/c 2006 "Цахилгаан шат" ХХК
7 18-1 BLT-QS 9 400 1 o/c 2010 "BLT" ХХК
8 18-2 ЛП0307БК 9 320 0.71 o/c 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
9 Дагина СӨХ  24-1 SNP-450/1 9 400 1 o/c 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
10 24-2 SNP-450/1 9 400 1 o/c 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
11 25-1 SNP-450/1 9 400 1 o/c 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
12 25-2 SNP-450/1 9 400 1 o/c 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
13 26-1 SNP-450/1 9 400 1 o/c 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
14 26-2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 1982 "Цамхаг констракшн" ХХК
15 Ялалт СӨХ  3-1 ЛП401Б 9 320 0.71 о/с 2008 "Цамхаг констракшн" ХХК
16 3-2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
17 4-1 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
18 4-2 BLT-QS 9 400 1 o/c 2010 "BLT" ХХК
19 5-1 BLT-QS 9 400 1 o/c 2008 "BLT" ХХК
20 5-2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
21 7-1 Koyo 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
22 7-2 BLT-QS 9 400 1 о/с 2007 "BLT" ХХК
23  "Пума"ХХК О.Сууц 1 Р550   550 1 о/с 2007 "Хандок"ХХК
24 2 Р550   550 1 о/с 2007 "Хандок"ХХК
25 3 Р550   550 1 о/с 2007 "Хандок"ХХК
26 4 Р550   550 1 o/c 2007 "Хандок"ХХК
27  Баруун сэлбэ-26 СӨХ  26 Astar   800 1 o/c 2007 "Хөлөг"ХХК
28 "Дельта констракшн"ХХК-ийн О.Сууц БЗД Р450СО60 12 450 1 о/с 2007 "Хандок"ХХК
29 "Дельта констракшн"ХХК-ийн О.Сууц БЗД Р450 12 450 1 о/с 2007 "Хандок"ХХК
30 "Мон-тэд"ХХК О.С  24-1 Р680СО60 12 680 1 о/с 2007 "Хандок"ХХК
31 24-2 Р680СО60 12 680 1 о/с 2007 "Хандок"ХХК
32 24-3 Р680СО60 12 550 1 о/с 2007 "Хандок"ХХК
33 24-4 Р680СО60 12 550 1 о/с 2007 "Хандок"ХХК
34 Сандэй ХХК  О.С   Р450СО60 10 400 1 o/c 2004 "Хандок"ХХК
35 Баруун сэлбэ-26 СӨХ 26 Astar-K/1.0 14 800 1 o/c 2007 "Хөлөг"ХХК
36 Баруун сэлбэ-27 СӨХ 27 Astar-K/1.0 14 800 1 о/с 2007 "Хөлөг"ХХК
37 "Авзага трейд"ХХК-ийн орон сууц   Р750СО60 12 750 1 о/с 2007 "Хандок"ХХК
38 Эко констракшн О/С 1 Р450СО60 12 450 1 о/с 2005 "Тиссен" ХХК
39 Эко констракшн О/С 2 Р450СО60 12 450 1 о/с 2005 Тиссен ХХК
БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
40 "Анар" СӨХ  23-1 Мог 0471 9 320 0.71 о/с 1991  
41 23-2 Мог 0471 9 320 0.71 о/с 1991  
42 33-1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
43 33-2 Мог 0471 9 320 0.71 о/с 1991  
44 "Гурван өндөр" СӨХ  15A SNP-450/1 12 400 1 o/c 2006 "Цахилгаан шат" ХХК
45 15 ПП-404 12 500 1 о/с 1981  
46 16A SNP-450/1 12 400 1 o/c 2008 "Цахилгаан шат" ХХК
47 16 ПП-404 12 500 1 о/с 1981  
48 17A SNP-450/1 12 400 1 o/c 2006 "Цахилгаан шат" ХХК
49 17 ПП-404 12 500 1 о/с 1981  
50 "Дөл сан" СӨХ 12--1 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
51 12--2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
52 13б-1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
53 13а-1 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 1981 "Цамхаг констракшн" ХХК
54 13б-2 BLT-QS 9 400 1 o/c 2010 "BLT" ХХК
55 13а-2 ПП-405 9 320 0.71 о/с 1981  
56 13б-3 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
57 13а-3 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
58 13б-4 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
59 13а-4 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
60 "Буянт-Өргөө" СӨХ  24-1 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
61 24-2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
62 24-3 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
63 "Дэвжих" СӨХ 25 ЛП0307БК 12 500 1 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
64 26 SNP-450/1 12 500 1 о/с 2006 "Цахилгаан шат" ХХК
65 27 РБ-СО60 12 500 1 о/с 2012 Хандок ХХК
66 28 ЛП0307БК 12 500 1 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
67 29 ЛП0307БК 12 500 1 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
68 30 BLT-QS 12 500 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
69                
70                
71 "Зул" СӨХ Бичил 12--1 BLT-QS 8 320 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
72 12--2 Мог 0471 8 320 0.71 о/с 1990  
73 12--3 Мог 0471 8 320 0.71 о/с 1990  
74 12--4 Мог 0471 8 320 0.71 о/с 1990  
75 13-1 ЛП0463БЭ 8 400 0.71 о/с 2011 Тотрусь союз ХХК
76 13-2 Мог 0471 8 320 0.71 о/с 1990  
77 13-3 Мог 0471 8 320 0.71 о/с 1990  
78 13-4 Мог 0471 8 320 0.71 о/с 1990  
79 "Нарлаг-60"  60-1 SNP-450/1 9 400 1 о/с 2007 "Цахилгаан шат" ХХК
80 60-2 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
81 60-3 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
82 60-4 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
83 "Сууц" СӨХ  58-1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
84 58-2 BLT-QS 9 400 1 o/c 2007 "BLT" ХХК
85 58-3 АР35-320 9 320 0.71 o/c 2012 "Ремкран импекс" ХХК
86 59-1 BLT-QS 9 400 1 o/c 2007 ВЛТ ХХК
87 59-2 АР35-320 9 320 0.71 o/c 2012 "Ремкран импекс" ХХК
88 59-3 ЛП0307БК 9 320 0.71 o/c 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
89 "Чингэлтэй" СӨХ  23б-1 РБ-СО60 9 320 1 о/с 2011 "Хандок"ХХК
90 23а-1 РБ-СО60 9 320 1 о/с 2011 "Хандок"ХХК
91 23б-2 РБ-СО60 9 320 1 о/с 2011 "Хандок"ХХК
92 23а-2 РБ-СО60 9 320 1 о/с 2011 "Хандок"ХХК
93 23б-3 РБ-СО60 9 320 1 о/с 2011 "Хандок"ХХК
94 23а-3 РБ-СО60 9 320 1 о/с 2011 "Хандок"ХХК
95 23б-4 BLT-QS 9 320 1 о/с 2007 "BLT" ХХК
96 23а-4 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2008 "Цамхаг констракшн" ХХК
97  Чандмань 3 өргөө  64-1 Koyo 9 400 1 o/c 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
98 64-2 Koyo 9 400 1 o/c 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
99 65-1 ПП-400 9 320 0.71 o/c 1989  
100 65-2 ПП-400 9 320 0.71 o/c 1989  
101 65-3 ЛП0307БК 9 320 0.71 o/c 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
102 65-4 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1989  
103 65-5 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1989  
104 66-1 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1989  
105 66-2 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1989  
106  Замчин СӨХ  67-1 Koyo 9 400 1 o/c 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
107  Замчин СӨХ  67-2 Koyo 9 400 1 o/c 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
108  Замчин СӨХ  68-1 ПП-400 9 320 0.71 o/c 1988  
109 68-2 ПП-400 9 320 0.71 o/c 1988  
110  Эрч СӨХ  69-1 Koyo 9 400 1 o/c 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
111 69-2 Koyo 9 400 1 o/c 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
112 69-3 Koyo 9 400 1 o/c 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
113 70-1 ПП-400 9 320 0.71 o/c 1981  
114 70-2 ПП-400 9 320 0.71 o/c 1981  
115 70-3 ПП-400 9 320 0.71 o/c 1981  
116  Бэрс-2 СӨХ  71-1 BLT-QS 9 400 1 o/c 2008 "BLT" ХХК
117 71-2 ПП-0471 9 400 0.71 o/c 1990  
118 71-3 BLT-QS 9 400 0.71 o/c 2008 BLT 
119 71-4 ПП-0471 9 400 0.71 o/c 1990  
120 71-5 ПП-0471 9 400 0.71 o/c 1990  
121  Тохилог орчин  57-1 ПП-400 9 320 0.71 o/c 1981  
122 57-2 ПП-400 9 320 0.71 o/c 1981  
123 61-1 ПП-400 9 320 0.71 o/c 1981  
124 61-2 ПП-400 9 320 0.71 o/c 1981  
125 Төмөр замын 3-Jan ПП0411 7 400 0.71 o/c 2010 Тотрусь союз ХХК
126 Галын дөл СӨХ  13-1 SNP-450/1 9 400 1 o/c 2008 "Цахилгаан шат" ХХК
127 13-2 SNP-450/1 9 400 1 o/c 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
128 13-3 Koyo 9 400 1 o/c 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
129 13-4 Koyo 9 400 1 o/c 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
130 14-1 ЛП0307БК 9 320 0.71 o/c 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
131 14-2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
132 14 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
133 Бат СӨХ 57-1 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
134 57-2 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
135 57-3 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
136 57-4 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
137 57-5 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
138 57-6 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
139 62А BLT-QS 12 400 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
140 62Б ПÃÁ-366Á 12 500 1 о/с 1983  
141 63А BLT-QS 12 320 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
142 63Б ПÃÁ-366Á 12 500 1 о/с 1983  
143 Бат-Өргөө СӨХ   11--1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
144 11--2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
145 11--3 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
146 11--4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
147 11--5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
148 11--6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
149 11--7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
150 11--8 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
151 11--9 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
152 Бат-Оршилт СӨХ  45-1 SNP-450/1 9 400 1 о/с 2006 "Цахилгаан шат" ХХК
153 45-2 BLT-QS 9 400 1 о/с 2007 "BLT" ХХК
154 45-3 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2007 "Цамхаг констракшн" ХХК
155 45-4 BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
156 Батнэгдэл СӨХ 19-1 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
157 19-2 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
158 19-3 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
159 20-1 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 1990  
160 20-2 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 1990  
161 20-3 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 1990  
162 20-4 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
163 21-1 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 1990  
164 21-2 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 1990  
165 21-3 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 1990  
166 21-4 BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
167 Баян-Өргөө СӨХ 2б-1 SNP-450/1 9 450 1 о/с 2006 "Цахилгаан шат" ХХК
168 2в-1 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
169 2б-2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
170 2в-2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
171 2в-3 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
172 3--1 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
173 3--2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
174 3--3 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
175 Баянбүрд СӨХ 2--1 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
176 2--2 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
177 7б-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1988  
178 7а-1 ЛП0463БЭ 9 400 0.71 о/с 2011 "Тотрусь союз" ХХК
179 7б-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1988  
180 7а-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1988  
181   61А BLT-QS 12 400 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
182 Аз-жаргал СӨХ 61Б ПП-400A 12 500 1 о/с 1983  
183 61-2 Koyo 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
184 61-3 Koyo 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
185 Ардчилал-43 СӨХ 43-2 BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
186 43-3 ÏÏ-366Á 9 320 0.71 о/с 1984  
187 43-А SNP-450/1 12 500 1 о/с 2006 "Цахилгаан шат" ХХК
188 43Б ÏÏ-366Á 12 500 1 о/с 1984  
189 Өргөө-14 СӨХ 13-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
190 13-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
191 15-1 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
192 15-2 АР35-450/1 9 450 1 о/с 2011 "Ремкран импекс" ХХК
193 15-3 ЛП0307БК 9 400 0.71 о/с 2009 "Цамхаг констракшн" ХХК
194 14б-1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
195 14а-1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
196 14б-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
197 14а-2 BLT-QS 9 400 1 о/с 2011 ВЛТ
198 Өргөө-144 СӨХ 33-1 BLT-QS 9 320 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
199 33-2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
200 33-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1983  
201 33-4 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
202 ӨМЧ-Эзэн СӨХ 1--1 SNP-450/1 9 400 1 о/с 2006 "Цахилгаан шат" ХХК
203 1--2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
204 2а-1 SNP-450/1 9 450 1 о/с 2011 Цахилгаан шат ХХК
205 2а-2 SNP-450/1 9 450 1 о/с 2011 Цахилгаан шат ХХК
206 2а-3 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 BLT
207 АНАР СӨХ 22а-1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 ВЛТ
208 22а-2 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
209 Болор-42 СӨХ 42-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
210 42-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
211 42-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
212 42-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
213 Өсөх удам СӨХ 41-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 2001  
214 41-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 2000  
215 41-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
216 41-4 ЛП401Б 9 320 0.71 о/с 2007 "Цамхаг констракшн" ХХК
217 41-5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
218 41-6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
219 Гурван Эрдэнэ СӨХ 14-1 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
220 14-2 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
221 14-3 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
222  Дөл 25 СӨХ 25-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
223 25-2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2008 "Цамхаг констракшн" ХХК
224 25-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
225 25-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
226 25-5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
227 25-6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
228 25-7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
229 Дулаанхаан 50 СӨХ 50-1 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
230 50-2 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
231 50-3 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
232 50-4 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
233 50-5 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
234 50-6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
235 Хөрш-52 СӨХ 52 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2009 Öàìõàã
236 52 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1983  
237 52 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1983  
238 52 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1983  
239 Дулаанхаан 50 СӨХ 64А ПП-400 12 320 1 о/с 1982  
240 64Б ÏÃÁ-366Á 12 500 1 о/с 1982  
241 65А BLT-QS 12 320 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
242 65Б ÏÃÁ-366Á 12 500 1 о/с 1982  
243 Дөлгөөн-9 СӨХ      10 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 1987  
244 11 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 1987  
245 12 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
246 13 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
247 4 Koyo 8 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
248 5 Koyo 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
249 6 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 ВЛТ
250 7 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 1987  
251 8 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 1987  
252 9 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 1987  
253 Буянт-Өргөө СӨХ 23в-1 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
254 23в-2 SNP-450/1 9 320 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
255 23в-3 SNP-450/1 9 320 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
256 23в-4 BLT-QS 9 400 1 о/с 2007 ВЛТ
257 Зул СӨХ 11 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 1990  
258 11 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 1990  
259 11 BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 ВЛТ
260 11 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 1990  
261 Ирээдүй -99 СӨХ 10 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1988  
262 10 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1988  
263 11 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
264 11 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
265 12б ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
266 12а ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
267 12б ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
268 12а ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
269 9--1 BLT-QS 9 320 0.71 о/с 2008 "BLT" ХХК
270 9--2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
271 ИХ МОНГОЛ СӨХ 102 ПП401А 9 500 1 о/с 1994 Монголлифт 
272 103 ПП401А 9 500 1 о/с 1994 Монголлифт 
273 104 ПП401А 9 500 1 о/с 1994 Монголлифт 
274 105 ФҮЖИ 9 500 1 о/с 2002 Монголлифт 
275 106-1 ФҮЖИ 9 500 1 о/с 2002 Монголлифт 
276 106-2 ФҮЖИ 9 500 1 о/с 2002 Монголлифт 
277 107-1 ФҮЖИ 9 500 1 о/с 2002 Монголлифт 
278 107-2 ФҮЖИ 9 500 1 о/с 2002 Монголлифт 
279 Их Өргөө СӨХ 2д-2 Р320СО45 9 320 1 о/с 2012 Хандок ХХК
280 2г-1 Р320СО45 9 320 1 о/с 2012 Хандок ХХК
281 2д-1 ЛП401Б 9 320 0.71 о/с 2008 "Цамхаг констракшн" ХХК
282 2г-2 BLT-QS 9 400 1 о/с 2007 ВЛТ
283 2д-3 Р320СО45 9 320 1 о/с 2012 Хандок ХХК
284 Найдвар 29 СӨХ 29-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
285 29-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
286 29-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
287 29-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
288 29-5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
289 29-6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
290 29-7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
291 29-8 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
292 29-9 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
293 30-1 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Тотрусь союз" ХХК
294 30-2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Тотрусь союз" ХХК
295 30-3 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
296 30-4 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
297 Найрамдал 21-1 SNP-450/1 9 400 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
298 21-2 SNP-450/1 9 400 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
299 21-3 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Тотрусь союз" ХХК
300 21-4 SNP-450/1 9 400 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
301 22-1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 ВЛТ
302 22-2 SNP-450/1 9 400 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
303 22-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1979  
304 Найрамдал-44 СӨХ 44А BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 ВЛТ
305 441Б ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1983  
306 44-2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Тотрусь союз" ХХК
307 44-3 АР35-450/1 9 400 1 о/с 2011 "Ремкран импекс" ХХК
308 46-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1983  
309 46-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1983  
310 46-3 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
311 Мандах-Өргөө СӨХ SNP-450/1 12 320 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
312 ПП-400A 12 500 1 о/с 1978  
313 ПП-400A 12 500 1 о/с 1978  
314 ПП-400A 12 500 1 о/с 1978  
315 SNP-450/1 12 450 1 о/с 2008 "Цахилгаан шат" ХХК
316 ЛП401Б 12 400 1 о/с 2007 "Цамхаг констракшн" ХХК
317 Оргил-8 СӨХ 7--1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
318 7--2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
319 3--1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
320 3--2 ЛП0463БЭ 9 320 0.71 о/с 2011 "Тотрусь союз" ХХК
321 4--1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
322 4--2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
323 5б-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
324 5а-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
325 5б-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
326 5а-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
327 8--1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
328 8--2 BLT-QS 9 400 1 о/с 2011 "BLT" ХХК
329 8--3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
330 6--1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
331 6--2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
332 ОРХОН-10 СӨХ 10--1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1978  
333 10--2 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
334 10--3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1978  
335 10--4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1978  
336 6--1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1978  
337 6--2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
338 9а-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1978  
339 9а-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1978  
340 СОД-34 СӨХ 34-1 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1980  
341 34-2 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1980  
342 34-3 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
343 34-4 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1980  
344 Солонго-Ай СӨХ  5б-1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
345 17-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
346 17-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
347 17-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
348 17-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
349 17-5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
350 17-6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
351 17-7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
352 5а-1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 BLT
353 5а-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
354 5а-3 ПП-400A 9 400 0.71 о/с 1990  
355 5а-4 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
356 5а-5 ПП-400A 9 400 0.71 о/с 1990  
357 Сувд СӨХ 3-р хороолол  сот 3-1-1 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 1992  
358 сот3-1-2 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 1992  
359 сот22а-4 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 1992  
360 сот2-1-1 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
361 сот2-1 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Тотрусь союз" ХХК
362 сот3-2-1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
363 сот2-1-2 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
364 сот22а-3 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2010 "Цамхаг констракшн" ХХК
365 сот3-2-2 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 1992  
366 Түшээ СӨХ 24-1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
367 24-2 АР35-320 9 400 1 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
368 24-3 АР35-320 9 400 1 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
369 24-4 АР35-320 9 400 1 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
370 Итгэл-61 СӨХ 17 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1984  
371 18 ЛП0463БЭ 9 320 0.71 о/с 2011 "Тотрусь союз" ХХК
372 Шарга-12 СӨХ  12--1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 2011 "Тотрусь союз" ХХК
373 12--2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
374 12--3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
375 12--4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
376 12--5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
377 12--6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
378 12--7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
379 12--8 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
380 12--9 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
381 Титэм СӨХ  15-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
382 9б-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
383 9б-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
384 9б-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1982  
385 Цогтчандмань СӨХ 6б-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
386 6а-1 ВЛТ 9 400 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
387 6б-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
388 6а-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
389 6б-3 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
390 6а-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
391 6а-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
392 6а-5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1990  
393 Холбоо-99 СӨХ  13в-1 ВЛТ 9 400 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
394 13в-2 SNP-450/1 9 400 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
395 13в-3 SNP-450/1 9 400 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
396 13в-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
397 14-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
398 14-2 SNP-450/1 9 400 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
399 14-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
400 Хос багана СӨХ  35-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
401 35-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
402 35-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
403 35-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1981  
404 Хос багана /Эв-35/ СӨХ  66А BLT-QS 12 400 1 о/с 2007 Бөлинтэ
405 66Б ÏÃÁ-366Á 12 500 1 о/с 1982  
406 67А ЛП0307БК 12 320 0.71 о/с 2009 "Цамхаг констракшн" ХХК
407 67Б ÏÃÁ-366Á 12 500 1 о/с 1982  
408 Хөрш 252 СӨХ  15-1 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
409 15-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1983  
410 15-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1983  
411 15-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1983  
412 16-1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 ВЛТ
413 16-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1983  
414 Хөрш 252 СӨХ  16-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1983  
415 Хөрш 2005 СӨХ  36а-1 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1981  
416 36а-2 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1981  
417 36а-3 АР35-450/1 9 450 1 о/с 2011 "Ремкран импекс" ХХК
418 36и-1 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1981  
419 36и-2 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1981  
420 36и-3 АР35-450/1 9 450 1 о/с 2011 "Ремкран импекс" ХХК
421 37 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1981  
422 Хөх тэнгэр СӨХ  15-1 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
423 15-2 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
424 15-3 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 2010 "Тотрусь союз" ХХК
425 Тэмүүлэл СӨХ 8--1 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
426 8--2 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
427 8--3 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
428 8--4 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
429 8--5 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
430 ЭВ 31,32 СӨХ  31-1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
431 31-2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
432 31-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1984  
433 32-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1984  
434 32-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1984  
435 32-3 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
436 Эв нэгдэл СӨХ  10--1 SNP-450/1 9 400 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
437 10--2 BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
438 11--1 SNP-450/1 9 400 1 о/с 2007 "Цахилгаан шат" ХХК
439 11--2 BLT-QS 9 320 0.71 о/с 2011 "BLT" ХХК
440 Эв Эе-7 СӨХ  25-1 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
441 25-2 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
442 25-3 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
443 Эвнэгдэл СӨХ  51 51A BLT-QS 12 400 1 о/с 2007 "BLT" ХХК
444 51Б ПП-400A 12 500 1 о/с 1983  
445 51-2 BLT-QS 9 320 0.71 о/с 2010 "BLT" ХХК
446 51-3 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
450 Энхтайван-33 СӨХ 33-1А BLT-QS 12 400 1 о/с 2007 "BLT" ХХК
451 331Б ПП-400A 12 500 1 о/с 1985  
452 33-2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
453 33-3 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
454 Хөгжил хотхон О.сууц 25-1-1 OTIS-LG 10 750 1 о/с 2005 "Сигма монгол" ХХК
455 25-1-2 OTIS-LG 10 750 1 о/с 2005 "Сигма монгол" ХХК
456 25-2-1 OTIS-LG 10 750 1 о/с 2005 "Сигма монгол" ХХК
457 25-2-2 OTIS-LG 10 750 1 о/с 2005 "Сигма монгол" ХХК
458 "Богда ар" ХХК О.сууц 21а CO90 16 600 1 о/с 2007 ХХК
459 21б CO90 16 800 1 о/с 2007 ХХК
460 8 OTIS-LG 9 675 1 о/с 2008 Сигма монголия ХХК
461 9 OTIS-LG 9 675 1 о/с 2008 Сигма монголия ХХК
462 Òàâëàã-ªð㺺 СӨХ  34а BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 BLT
463 Òàâëàã-ªð㺺 СӨХ 26а BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 BLT
464 Богд ар хороолол БГД 2-р хороо 21 байр 21 D11СО60 9 400 1 о/с 2008 Сигма монголия ХХК
465 Наранбулаг трейд 4-р хороо 1 Р550СО60 9 550 1 о/с 2008 Хандок ХХК
466 6-р хороо UB паласын урд О.С 1 60-10/10 10 550 1 о/с 2010 "ТДЕЛС" ХХК
467 2 60-10/10 10 550 1 о/с 2010 "ТДЕЛС" ХХК
468 "Бат бөх"СӨХ БГД 11-р хороо, 77-2 байр 77-2 Р450СО60 9 450   о/с 2010 Хандок ХХК
469 "Буман од"ХХК-ийн орон сууц БГД 18-р хороо 43 Р550СО60 8 550 1 о/с 2007 "Хандок" ХХК
470 2-р хороо Сөүлийн гудамж 14 Р680-СО 10 680 1 о/с 2010 Тиссэн групп
471 14 Р680-СО 10 680 1 о/с 2010 Тиссэн групп
472 18-р хороо Молор Трейд ХХК 47-в BLT-QS 9 450 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
473 47-в BLT-QS 9 450 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
474 БГД Амарсанаагийн гудамж 17-р хороо                 
475   ПП-0471 12 500 1 о/с 2010 Түмэнгүүд ХХК
476   ПП-0471 12 500 1 о/с 2010 Түмэнгүүд ХХК
477                
478 БГД 6-р хороо 90 айлын ор.су  2 2 орц BLT-QS 9 630 1 о/с 2009 "Жэй ба Э"ХХК
479 БГД 6-р хороо 90 айлын ор.су  1 1 орц BLT-QS 9 630 1 о/с 2009 "Жэй ба Э"ХХК
480 БГД 8-р хороо 4-р хороол Хөгжил хотхон  25-3-1 OTIS-LG 10 750 1 о/с 2006 "Сигма монгол" ХХК
481 25-3-2 OTIS-LG 10 750 1 о/с 2006 "Сигма монгол" ХХК
482 Богд ар хороолол БГД 2-р хороо 15 байр 15 DI1-PA09 9 680 1 о/с 2008 "Сигма монгол" ХХК
483 Заг ХХК БГД 6-р хороо 10р хороолол  114-1 DI1-PA06 10 450 1 о/с 2008 "Сигма монгол" ХХК
484 114-2 DI1-PA06 10 450 1 о/с 2008 "Сигма монгол" ХХК
485 114-3 DI1-PA06 10 450 1 о/с 2008 "Сигма монгол" ХХК
486 Молор трейд ХХК 13-р хороо 3-р хороолол 47в "BLT"  9 450 1 о/с 2007 ВЛТ
487 Хаусинг холдинг ХХК БГД 10-р хор Хөх бүрд 105 SNP-450/1 12 620 1 о/с 2003 МЛТ
488 106 SNP-450/1 12 620 1 о/с 2003 МЛТ
489 107 KEPWF 12 620 1 о/с 2003 МЛТ
490 108 SNP-450/1 12 620 1 о/с 2003 МЛТ
491 Эко констракшн 101-1 Р450СО60 6 450 1 о/с 2006 Тиссэн групп
492 101-2 Р450СО60 6 450 1 о/с 2006 Тиссэн групп
493 101-3 Р450СО60 6 450 1 о/с 2006 Тиссэн групп
494 Орчлон констракшн 1 Р550СО60 10 550 1 о/с 2007 Тдельс
495 2 Р550СО60 10 550 1 о/с 2007 Тдельс
496 Хаусинг холдинг ХХК 102 ПП420А 9 500 1 о/с 1999 МЛТ
497 103 ПП420А 9 500 1 о/с 1999 МЛТ
498 104 ПП420А 9 500 1 о/с 1999 МЛТ
Ганьт констракшн 1 Р550СО60 9 550 1 о/с 2006 Тдельс
2 Р550СО60 9 550 1 о/с 2006 Тдельс
3 Р550СО60 9 550 1 о/с 2006 Тдельс
4 Р550СО60 9 550 1 о/с 2006 Тдельс
503 17-рхороо  Монтед 1 Р680-СО 13 680 1 о/с 2008 Хандок ХХК
504 2 Р680-СО 13 680 1 о/с 2008 Хандок ХХК
505 3 Р680-СО 13 680 1 о/с 2008 Хандок ХХК
506 4 Р680-СО 13 680 1 о/с 2008 Хандок ХХК
507 5 Р680-СО 13 680 1 о/с 2008 Хандок ХХК
508 Богд-Ар 2-р хороо 10--1 Р750-СО 12 750 1 о/с 2008 Хандок ХХК
509 10--2 Р750-СО 12 750 1 о/с 2008 Хандок ХХК
510 11--1 Р750-СО 12 750 1 о/с 2008 Хандок ХХК
511 11--2 Р750-СО 12 750 1 о/с 2008 Хандок ХХК
512 20-р хороо Өнөр цогцолбор 1 Еленесса 13 630 1 о/с 2010 Хөлөг эловатор
513 2 Еленесса 13 630 1 о/с 2010 Хөлөг эловатор
514 3 Еленесса 13 630 1 о/с 2010 Хөлөг эловатор
515 4 Еленесса 13 630 1 о/с 2010 Хөлөг эловатор
516 Богд-Ар 2-р хороо 24-1 Р550СО60 12 550 1 о/с 2011 Хандок ХХК
517 24-2 Р550СО60 12 550 1 о/с 2011 Хандок ХХК
518 24-3 Р550СО60 12 550 1 о/с 2011 Хандок ХХК
519 24-4 Р550СО60 12 550 1 о/с 2011 Хандок ХХК
520 Голден парк 4-р хороо 101-1 FJ8000 12 630 1 о/с 2010 Эко констракшн
521 101-2 FJ8000 12 630 1 о/с 2010 Эко констракшн
522 102-1 FJ8000 12 630 1 о/с 2010 Эко констракшн
523 102-2 FJ8000 12 630 1 о/с 2010 Эко констракшн
524 103-1 FJ8000 12 630 1 о/с 2010 Эко констракшн
525 103-2 FJ8000 12 630 1 о/с 2010 Эко констракшн
526 104-1 FJ8000 12 630 1 о/с 2010 Эко констракшн
527 104-2 FJ8000 12 630 1 о/с 2010 Эко констракшн
528 105-1 FJ8000 12 630 1 о/с 2010 Эко констракшн
529 105-2 FJ8000 12 630 1 о/с 2010 Эко констракшн
530 1 D11СО60 9 1000 1 о/с 2012 Сигма монголия ХХК
531 8-р хороо 120 айлын о/с 2 D11СО60 9 1000 1 о/с 2012 Сигма монголия ХХК
532 8-р хороо 120 айлын о/с 3 D11СО60 9 1000 1 о/с 2012 Сигма монголия ХХК
533 17-р хороо Элеганс таун 1 D11СО60 13 680 1 о/с 2012 Сигма монголия ХХК
534 17-р хороо Элеганс таун 2 D11СО60 13 680 1 о/с 2012 Сигма монголия ХХК
535 20-р хороо Өнөр цогцолбор 45А-1 Еленесса 12 630 1 о/с 2012 Эко констракшн
536 45А-2 Еленесса 12 630 1 о/с 2012 Эко констракшн
537 45А-3 Еленесса 12 630 1 о/с 2012 Эко констракшн
538 45А-4 Еленесса 12 630 1 о/с 2012 Эко констракшн
539 5-р хороо Өргөө-68 1 D11СО60 10 600 1 о/с 2012 Сигма монголия ХХК
540 2 D11СО60 10 600 1 о/с 2012 Сигма монголия ХХК
541 17-р хороо Элеганс таун 1 D11СО60 13 550 1 о/с 2012 Сигма монголия ХХК
542 2 D11СО60 13 550 1 о/с 2012 Сигма монголия ХХК
543 3 D11СО60 13 550 1 о/с 2012 Сигма монголия ХХК
544 4-р хороо  Буянпил ХХК о/с 201-1 Р550СО60 10 550 1 о/с 2012 Тиссэн групп
545 201-2 Р550СО60 10 550 1 о/с 2012 Тиссэн групп
546 201-3 Р550СО60 10 550 1 о/с 2012 Тиссэн групп
547 201-4 Р550СО60 10 550 1 о/с 2012 Тиссэн групп
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ
548 Баян-Өргөө СӨХ  202-2 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
549 202-3 SNP-450/1 9 450 1 о/с 2006 Цахилгаан шат ХХК
550 202-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1991  
551 203-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1991  
552 203-2 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
553 205-1 SNP-450/1 9 450 1 о/с 2007 Цахилгаан шат ХХК
554 205-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1991  
555 Бийр СӨХ  200-1 SNP-450/1 9 320   о/с 2007 Цахилгаан шат ХХК
556 200-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1988  
557 201-1 SNP-450/1 9 450 1 о/с 2006 "Цахилгаан шат" ХХК
558 201-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1988  
559 Жимбо СӨХ  204-1 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2010 "Цамхаг констракшн" ХХК
560 204-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1991  
561 204-3 ПП400А 9 320 0.71 о/с    
562 204-4 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
563 "Алтайн бараа" СӨХ  ПП-400A 12 500 1 о/с 1990  
564 LMMG 12 320 0.71 о/с 2011 Гэрэлт урсгал
565 ПП-400A 12 500 1 о/с 1990  
566 LMMG 12 320 0.71 о/с 2011 Гэрэлт урсгал
567 ПП-400A 12 500 1 о/с 1990  
568 ПП-400A 12 320 0.71 о/с 1990  
569 "Баянтөгөл" СӨХ  ПП-400A 12 500 1 о/с 1990  
570 ЛП0307БК 12 320 0.71 о/с 2010 "Цамхаг констракшн" ХХК
571 ПП-400A 12 500 1 о/с 1990  
572 SNP-450/1 12 450 1 о/с 2011 Цахилгаан шат ХХК
573 "Говь" СӨХ  18б ПП-0471А 12 500 1 о/с 1990  
574 18а ПП-400A 12 320 0.71 о/с 1990  
575 36б ПП-0471А 10 500 1 о/с 1990  
576 36а ЛП0307БК 10 500 1 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
577 37 ПП-0471А 10 500 1 о/с 1997  
578 "Асар" СӨХ 21-1 ПП-07471 9 400 0.71 о/с 1990  
579 21-2 ПП-07471 9 400 0.71 о/с 1990  
580 21-3 ПП-07471 9 400 0.71 о/с 1990  
581 21-4 ПП-07471 9 400 0.71 о/с 1990  
582 21-5 ПП-07471 9 400 0.71 о/с 1990  
583 21-6 ПП-07471 9 400 0.71 о/с 1990  
584 21-7 ПП-07471 9 400 0.71 о/с 1990  
585 21-8 ПП-07471 9 400 0.71 о/с 1990  
586 22б-1 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
587 22б-2 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
588 22б-3 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
589 22б-4 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
590 22б-5 ПП-07471 9 400 0.71 о/с 1990  
591 22б-6 ПП-07471 9 400 0.71 о/с 1990  
592 Оргил дэнж СӨХ  7--1 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
593 7--2 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
594 7--3 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
595 Хүрээ СӨХ  6--1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
596 6--2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
597 6--3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
598 6--4 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
599 6--5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
600 6--6 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 1989 "Цамхаг констракшн" ХХК
601 6--7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
602 Ганга СӨХ  38-1 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 2000  
603 38-2 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 2000  
604 38-3 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 2000  
605 38-4 ПП-0471 9 400 0.71 о/с 2000  
606 38-5 ПП-400 9 320 0.71 о/с 2000  
607 38-6 ПП-400 9 320 0.71 о/с 2000  
608 38-7 ПП-400 9 320 0.71 о/с 2000  
609 39-1 ПП-400 9 320 0.71 о/с 2000  
610 39-2 ПП-400 9 320 0.71 о/с 2000  
611  Күкшюзан  К ПП-0471 10 400 0.71 о/с 1999  
612 К ПП-0471 10 400 0.71 о/с 1999  
613 К ПП-0471 10 400 0.71 о/с 1999  
614 Мандах-2 СӨХ  14-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
615 14-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
616 14-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
617 14-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
618 14-5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
619 14-6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
620 14-7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
621 14-8 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
622 22а-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
623 22а-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
624 22а-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
625 22а-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
626 22а-5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
627 22а-6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
628 Мандахнар СӨХ 2--1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2007 "BLT" ХХК
629 2--2 SNP-450/1 9 400 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
630 2--3 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
631 2--4 SNP-450/1 9 450 1 о/с 2012 Цахилгаан шат ХХК
632 2--5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1988  
633 2--6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1988  
634 Мичид СӨХ 1--1 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
635 1--2 SNP-450/1 9 400 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
636 1--3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1988  
637 1--4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1988  
638 1--5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1988  
639 1--6 BLT-QS 9 400 1 о/с 2007 "BLT" ХХК
640 Тансаг Дөл СӨХ 51 BLT-QS 9 400 0.71 о/с 2008 "BLT" ХХК
641 Ундарга СӨХ  52 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
642 Санчир СӨХ  53 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
643 54 BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
645 Сансар-956 СӨХ  55 ЛП0307БК 9 400 0.71 о/с 2010 "Цамхаг констракшн" ХХК
646 56 BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
647 Хүч-57 СӨХ 57 SNP-450/1 9 320 0.71 о/с 2010 "Цахилгаан шат" ХХК
648 Сансар өргөө СӨХ  58 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
649 59 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2010 "Цамхаг констракшн" ХХК
650 Соёмбо СӨХ  SNP-450/1 12 400 1 о/с 2008 "Цахилгаан шат" ХХК
651 ÏÃÁ-366Á 12 500 1 о/с 1982  
652 Сэлбэ СӨХ  10--1 Коүо 9 400 1 о/с 2012 Цамхаг констракш ХХК
653 10--2 Коүо 9 400 1 о/с 2012 Цамхаг констракш ХХК
654 10--3 Коүо 9 400 1 о/с 2012 Цамхаг констракш ХХК
655 10--4 Коүо 9 400 1 о/с 2012 Цамхаг констракш ХХК
656 10--5 Коүо 9 400 1 о/с 2012 Цамхаг констракш ХХК
657 10--6 Коүо 9 400 1 о/с 2012 Цамхаг констракш ХХК
658 10--7 Коүо 9 400 1 о/с 2012 Цамхаг констракш ХХК
659 11--1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
660 11--2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
661 11--3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
662 11--4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
663 11--5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
664 Улаанхуаран СӨХ 24-1 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
665 24-2 BLT-QS 9 400 1 о/с 2007 "BLT" ХХК
666 25-1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2007 "BLT" ХХК
667 25-2 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
668 26-1 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
669 26-2 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
670 Шинэ үе СӨХ  46Б ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2010 "Цамхаг констракшн" ХХК
671 Цогт огторгуй СӨХ SNP-450/1 12 400 1 о/с 2009 "Цахилгаан шат" ХХК
672 ÏÃÁ-366Á 12 500 0.71 о/с 1982  
673 BLT-QS 12 400 1 о/с 2007 "BLT" ХХК
674 ÏÃÁ-366Á 12 500 1 о/с 1982  
675 Хос өргөө СӨХ  12--1 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
676 12--2 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
677 12--3 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
678 12--4 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
679 12--5 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
680 13-1 ЛП0307БК 9 320 0.63 о/с 2010 "Цамхаг констракшн" ХХК
681 13-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
682 13-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
683 13-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
684 13-5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
685 Тулга-3 SNP-450/1 12 400 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
686 ÏÃÁ-366Á 12 500 1 о/с 1982  
687 ЛП0307БК 12 320 0.63 о/с 2010 "Цамхаг констракшн" ХХК
688 ÏÃÁ-366Á 12 500 1 о/с 1982  
689 SNP-450/1 12 400 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
690 ÏÃÁ-366Á 12 500 1 о/с 1982  
691 Чандмань СӨХ  4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
692 4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
693 4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
694 4 LMMG 9 320 0.71 о/с 2011 Гэрэлт урсгал
695 4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
696 4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
697 4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
698 5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
699 5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
700 5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
701 5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
702 5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
703 5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
704  Баянмонгол хороолол  1 TKJ800/1 12 800 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
705 1 TKJ800/1 12 800 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
706 2 TKJ800/1 12 800 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
707 2 TKJ800/1 12 800 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
708 3 TKJ800/1 12 800 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
709 3 TKJ800/1 12 800 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
710 3 TKJ800/1 12 800 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
711 4 TKJ800/1 12 800 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
712 5 TKJ800/1 12 800 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
713 5 TKJ800/1 12 800 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
714 6 TKJ800/1 12 800 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
715 6 TKJ800/1 12 800 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
716 Тулгахотхон 23-1 23-1 КМЗ 10 400 1 о/с 2000  
717 23-2 LMMG 10 400 1 о/с 2011 Гэрэлт урсгал
718 Өлгий 69-1                
719 69б ПП400А 7 320 0.71 о/с 1990  
720 69а ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
721  Баянмонгол хороолол 1 ТК800/1 JXW 12 800 1 о/с 2007 Мемфис ХХК
722 "Арро" ХХК  44 ТК800/1 JXW 12 800 1 о/с 2007 Мемфис ХХК
723 "Арро" ХХК 44 ТК800/1 JXW 12 800 1 о/с 2007 Мемфис ХХК
724 Сөүл модерн хаус ХХК 26 айлын ор.сууц 26-1 РО60-1000 12 1000 1 о/с 2007 Ти Ди
725 Сөүл модерн хаус ХХК 26 айлын ор.сууц 26-2 РО60-1000 12 1000 1 о/с 2007 Ти Ди
726 Сөүл модерн хаус ХХК 26 айлын ор.сууц 26-3 РО60-1000 12 1000 1 о/с 2007 Ти Ди
727  Энхтайваны 69 орц а1 69 ТК/630/1.0 12 630 1 о/с 2007 Бөлинтэ ХХК
728  Мастер мандс ХХК 36 айлын о.с 36 Young Jin 10 550 1 о/с 2007 Бат инженеринг
729 Гангар инвест ХХК БЗД 18-р хороо С 170-1 Р680-СО 13 680 1 о/с 2007 ТДЕЛС ХХК
730 С170-2 Р680-СО 13\ 680 1 о/с 2007 ТДЕЛС ХХК
731 С170-3 Р680-СО 13 680 1 о/с 2007 ТДЕЛС ХХК
732 С170-4 Р680-СО 13 680 1 о/с 2007 ТДЕЛС ХХК
733 В170-1 Р680-СО 13 680 1 о/с 2007 ТДЕЛС ХХК
734 В170-2 Р680-СО 13 680 1 о/с 2007 ТДЕЛС ХХК
735 В170-3 Р680-СО 13 680 1 о/с 2007 ТДЕЛС ХХК
736 В170-4 Р680-СО 13 680 1 о/с 2007 ТДЕЛС ХХК
737 Хос-Ирээдүй СӨХ 69-1 ТК630/1.0 10 630 1 о/с 2007 Бөлинтэ ХХК
738 Энхтайван өргөн чөлөө 42 42 Р450СО60   450 1 о/с 2007 "Тиссен"ХХК
739  Энхтайван өргөн чөлөө 49А 49а Young Jin   550 1 о/с 2007 Бат инженеринг
740  Энхтайван өргөн чөлөө 49Б 49б Young Jin   550 1 о/с 2007 Бат инженеринг
741 Токиогийн гудамж 20 орон   Young Jin   450 1 о/с 2007 Бат инженеринг
742 Токиогийн гудамж 20 орон   Young Jin   450 1 о/с 2007 Бат инженеринг
743 БЗД    Anliso   450 1 о/с 2007 Бат инженеринг
744 БЗД    Anliso   630 1 о/с 2007 Бат инженеринг
745 БЗД    Anliso   450 1 о/с 2007 Бат инженеринг
746 БЗД   Anliso   630 1 о/с 2007 Бат инженеринг
747 БЗД    Young Jin   550 1 о/с 2007 Бат инженеринг
748 БЗД    Young Jin   550 1 о/с 2007 Бат инженеринг
750  65-р байр  65-1 РО750/1 10 750 1 о/с 2008 Тиссен
751 Ногоон төгөл хотхон   65-2 РО750/1 10 750 1 о/с 2008 Тиссен
752 55 ЛП-401   400 1 о/с 2008 Цамхаг
753 101-1 DI1-PA10 16 680 1 о/с 2009 "Сигма монгол" ХХК
754 101-2 DI1-PA11 16 680 1 о/с 2009 "Сигма монгол" ХХК
755 101-3 DI1-PA11 16 680 1 о/с 2009 "Сигма монгол" ХХК
756 101-4 DI1-PA11 16 680 1 о/с 2009 "Сигма монгол" ХХК
757 101-5 DI1-PA11 16 680 1 о/с 2009 "Сигма монгол" ХХК
758 101-6 DI1-PA11 16 680 1 о/с 2009 "Сигма монгол" ХХК
759 101-7 DI1-PA11 16 680 1 о/с 2009 "Сигма монгол" ХХК
760 101-8 DI1-PA11 16 680 1 о/с 2009 "Сигма монгол" ХХК
761 101-9 DI1-PA11 16 680 1 о/с 2009 "Сигма монгол" ХХК
762  Өгөөмөр хотхон   DI1-PA10   680 1 о/с 2009 "Сигма монгол" ХХК
763   DI1-PA10   680 1 о/с 2009 "Сигма монгол" ХХК
764   DI1-PA10   680 1 о/с 2009 "Сигма монгол" ХХК
765 Нью ворлд хотхон 72-1 DI1-PA5   450 1 о/с 2010 "Сигма монгол" ХХК
766 72-2 DI1-PA5   450 1 о/с 2010 "Сигма монгол" ХХК
767 72-3 DI1-PA5   450 1 о/с 2010 "Сигма монгол" ХХК
768 72-4 DI1-PA5   450 1 о/с 2010 "Сигма монгол" ХХК
769 72-5 DI1-PA5   450 1 о/с 2010 "Сигма монгол" ХХК
770 72-6 DI1-PA5   450 1 о/с 2010 "Сигма монгол" ХХК
771  Баянмонгол хороолол    BLT-QS   630 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
772 Хос-Ирээдүй СӨХ 69-2 ТК/630/1.0 10 630 1 о/с 2007 "Бөлинтэ" ХХК
773 Хос-Ирээдүй СӨХ 69-3 ТК/630/1.0 10 630 1 о//с 2007 "Бөлинтэ" ХХК
774 Хос-Ирээдүй СӨХ 70-1 ТК/630/1.0 10 630 1 о/с 2007 "Бөлинтэ" ХХК
775 Хос-Ирээдүй СӨХ 70-2 ТК/630/1.0 10 630 1 о/с 2007 "Бөлинтэ" ХХК
776 Хос-Ирээдүй СӨХ 70-3 ТК/630/1.0 10 630 1 о/с 2007 "Бөлинтэ" ХХК
777 Американ дэнж хотхон 1 D112PA5 12 680 1 о/с 2006 "Сигма монгол" ХХК
778 1 D112PA5 12 680 1 о/с 2006 "Сигма монгол" ХХК
779 " Хаан хөмрөг" СӨХ 1 РА06 9 450 1 о/с 2006 "Сигма монгол" ХХК
780 1 РА06 9 450 1 о/с 2006 "Сигма монгол" ХХК
781 2 РА06 9 450 1 о/с 2006 "Сигма монгол" ХХК
782 3 РА06 9 450 1 о/с 2006 "Сигма монгол" ХХК
783 Эрэл ХХК о/с 1 Р450СО60 9 450 1 о/с 2008 Хандок ХХК
784 16-р хороо Саруул тэнгэр о/с 47-1 TKJ630/1 10 630 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
785 47-2 TKJ630/1 10 630 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
786 47-3 TKJ630/1 10 630 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
787 47-4 TKJ630/1 10 630 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
788 47-5 TKJ630/1 10 630 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
789 47-6 TKJ630/1 10 630 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
790 45-1 TKJ630/1 10 630 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
791 45-2 TKJ630/1 10 630 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
792 45-3 TKJ630/1 10 630 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
793 45-4 TKJ630/1 10 630 1 о/с 2009 Мемфис ХХК
794 14-р хороо Батс-Өргөө о/с 70-1 GETM1 13 630 1 о/с 2011 Сузуки монголия
795 70-2 GETM1 13 630 1 о/с 2011 Сузуки монголия
796 70-3 GETM1 13 630 1 о/с 2011 Сузуки монголия
797 70-4 GETM1 13 630 1 о/с 2011 Сузуки монголия
798 26-р хороо Кристалл таун 803-1 D112PA5 13 600 1 о/с 2011 Сигма монголия ХХК
799 803-2 D112PA5 13 600 1 о/с 2011 Сигма монголия ХХК
800 803-3 D112PA5 13 600 1 о/с 2011 Сигма монголия ХХК
801 23-р хороо НОМЕ Ланд 101-1-1 Р680-СО 12 680 1 о/с 2011 Хандок ХХК
802 101-1-2 Р680-СО 12 680 1 о/с 2011 Хандок ХХК
803 101-2-1 Р680-СО 12 680 1 о/с 2011 Хандок ХХК
804 101-2-2 Р680-СО 12 680 1 о/с 2011 Хандок ХХК
805 101-3-1 Р680-СО 12 680 1 о/с 2011 Хандок ХХК
806 101-3-2 Р680-СО 12 680 1 о/с 2011 Хандок ХХК
807 2-р хороо  Орчлон 1 Р550СО60 12 550 1 о/с 2011 Хьюндай
808 2 Р550СО60 12 550 1 о/с 2011 Хьюндай
809 3 Р550СО60 12 550 1 о/с 2011 Хьюндай
810 4 Р550СО60 12 550 1 о/с 2011 Хьюндай
811 6-р хороо Нийслэл-Өргөө  55-1 Р1000СО60 12 1000 1 о/с 2012 Хьюндай
812 55-2 Р1000СО60 12 1000 1 о/с 2012 Хьюндай
813 Гангар инвест   18-р хороо 1 D11PA9 16 600 1 о/с 2012 Сигма монголия ХХК
814 2 D11PA9 16 600 1 о/с 2012 Сигма монголия ХХК
815 3 D11PA9 16 600 1 о/с 2012 Сигма монголия ХХК
816 4 D11PA9 16 600 1 о/с 2012 Сигма монголия ХХК
817 Golden -Yill 101-1 D11PA9 10 680 1 o/c 2006 Cигма монголия ХХК
818 101-2 D11PA9 10 680 1 o/c 2006 Сигма монголия ХХК
819 101-3 D11PA9 10 680 1 o/c 2006 Сигма монголия ХХК
820 101-4 D11PA9 10 680 1 o/c 2006 Сигма монголия ХХК
821 101-5 D11PA9 10 680 1 o/c 2006 Сигма монголия ХХК
822 101-6 D11PA9 10 680 1 o/c 2006 Сигма монголия ХХК
823 101-7 D11PA9 10 680 1 o/c 2006 Сигма монголия ХХК
824 101-8 D11PA9 10 680 1 o/c 2006 Сигма монголия ХХК
825 101-9 D11PA9 10 680 1 o/c 2006 Сигма монголия ХХК
СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
826 Андууд-2 СӨХ  15-1 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
827 15-2 ЛП0307БК 8 320 1 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
828 16-1 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
829 16-2 SNP-450/1 8 400 1 о/с 2008 Цахилгаан шат ХХК
830 17-1 коүо 8 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
831 17-2 коүо 8 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
832 Чинван СӨХ 32-1 SNP-450/1 8 320 0.71 о/с 2007 Цахилгаан шат ХХК
833 32-2 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 Цамхаг констракш ХХК
834 32-3 ЛП0307БК 8 320 1 о/с 2011 Цамхаг констракш ХХК
835 32-4 ЛП0307БК 8 320 1 о/с 2011 Цамхаг констракш ХХК
836 Байгууламж СӨХ 5--1 коүо 8 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
837 5--2 коүо 8 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
838 5--3 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2010 "Цамхаг констракшн" ХХК
839 5--4 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 1989  
840 6--1 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 1989  
841 6--2 коүо 8 400 0.71 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
842 6--3 SNP-450/1 8 320 0.71 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
843 6--4 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
844 Ганбагана СӨХ 5а-1 Коүо 8 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
845 5а-2 Коүо 8 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
846 5а-3 коүо 8 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
847 Ганэрдэнэ СӨХ 2--1 SNP-450/1 8 450 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
848 2--2 SNP-450/1 8 450 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
849 2--3 SNP-450/1 8 450 1 о/с 2011 "Цахилгаан шат" ХХК
850 3--1 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 2008  
851 3--2 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 Цамхаг констракш ХХК
852 3--3 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 Цамхаг констракш ХХК
853 4--1 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 Цамхаг констракш ХХК
854 4--2 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 Цамхаг констракш ХХК
855 4--3 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 2011  
856 Өргөн СӨХ 31-1 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 2008  
857 31-2 SNP-450/1 8 400 1 о/с 2011 Цахилгаан шат ХХК
858 31-3 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 Цамхаг констракш ХХК
859 31-4 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 2011  
860 Алтан өргөө СӨХ  1--1 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 Цамхаг констракш ХХК
861 1--2 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 Цамхаг констракш ХХК
862 1--3 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 Цамхаг констракш ХХК
863 1--4 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 2008  
864 1--5 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 Цамхаг констракш ХХК
865 1--6 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 2011  
866 1--7 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 2011  
867 1--8 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 1989  
868 1--9 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 1989  
869 1--10 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 1989  
870 Гэгээ СӨХ  26б ПП-400A 12 500 0.71 о/с 1978  
871 26а SNP-450/1 12 400 1 о/с 2008 "Цахилгаан шат" ХХК
872 Орд 789 СӨХ  7--5 коүо 8 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
873 7--6 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
874 7--7 коүо 8 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
875 7--8 коүо 8 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
876 8--1 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
877 8--2 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
878 8--3 ПП-400A 8 320   о/с 2011  
879 8--4 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 1989  
880 9--1 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
881 9--2 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
882 9--3 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 1989  
883 9--4 ПП-400A 8 320 0.71 о/с 1989  
884 Орон гэр СӨХ  18-1 ПП-400 8 320 0.71 о/с 2008  
885 18-2 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
886 19-1 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
887 19-2 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
888 20-1 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
889 20-2 ЛП0307БК 8 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
890 Санаа СӨХ 21-1 ПП-400A 9 320 1 о/с 2008  
891 21-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
892 22-1 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2010 "Цамхаг констракшн" ХХК
893 22-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
894 23-1 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
895 23-2 BLT-QS 9 400 1 о/с 2007 "BLT" ХХК
896 Цаг СӨХ 15-1 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1978  
897 15-2 ПП-400 12 320 0.71 о/с 1978  
898 Харш-10 СӨХ  7--1 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
899 7--2 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
900 7--3 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
901 7--4 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
902 10--1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
903 10--2 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
904 10--3 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
905 10--4 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
906 10--5 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
907 10--6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
908 10--7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
909 10--8 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
910 10--9 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
911 Цамхаг-24 СӨХ  24А ЛП0307БК 12 320 0.71 о/с 2010 "Цамхаг констракшн" ХХК
912 24б ПП-400A 12 500 1 о/с 1978  
913 Гал голомт СӨХ  23 ПП-0471 12 400 1 о/с 1996 МЛТ
914 Хос Жүрж СӨХ 19-1 ПП-0411К 12 400 1 о/с 2004 МЛТ
915 19-2 ПП-0411К 12 400 1 о/с 2004 МЛТ
916 Жигүүр СӨХ 1-р хороо 20 ПП-0411К 12 400 1 о/с 2004 МЛТ
917 Ганбиж 48 20 ПП-0411К 12 400 1 о/с 2004 МЛТ
918 Ногоон Урлан 10а  ЛП0307БК 9 400 1 о/с 2010 Цамхаг констракш ХХК
919 "Инкон" ХХК  6-р хороо 8--1 ЛП0401 12 400 1 о/с 2006 "Цагаан арал" ХХК  
920 "Инкон" ХХК 6-р хороо 8--2 ЛП0401 12 400 1 о/с 2006 "Цагаан арал" ХХК  
921 Монгол Экспорт ХХК  9--1 Р450СО60 12 450 1 о/с 2004 Хандок ХХК
922 Монгол Экспорт ХХК 9--2 Р450СО60 12 450 1 о/с 2004 Хандок ХХК
923 "Пума констракшн" ХХК   P06-450 12 450 1 о/с 2005 Хандок ХХК
924 "Пума констракшн" ХХК   P06-450 12 450 1 о/с 2005 Хандок ХХК
925 1-р төрөхийн зүүн Жи Эйм ХХК-ийн ор.с   Р550 12 550 1 о/с 2004 Хандок ХХК
926 1-р төрөхийн зүүн Жи Эйм ХХК-ийн ор.с   Р550 12 550 1 о/с 2004 Хандок ХХК
927 1-р төрөхийн зүүн Жи Эйм ХХК-ийн ор.с   Р550 12 550 1 о/с 2004 "Хандок" ХХК
928 1-р төрөхийн зүүн Жи Эйм ХХК-ийн ор.с   Р550 12 550 1 о/с 2004 "Хандок" ХХК
929 30 айлын орон сууцны байр   Р450СО60 7 450 1 о/с 2004 Тиссен
930 Баянгол З/Б урд  20-1 ПП-0411К 8 400 1 о/с 2004 Цагаан арал
931 Баянгол З/Б урд 20-1 ПП-0411К 8 400 1 о/с 2004 Цагаан арал
932 Жигүүр гранд 49 айл О.С Саннисервис СӨХ   ПП-0411К 7 400 1 о/с 2004 БББХ Цагаан
933   ПП-0411К 7 400 1 о/с 2004 БББХ Цагаан
934   ПП-0411К 7 400 1 о/с 2004 БББХ Цагаан
935 Иргэн С.Тунгалаг 54 Р450-СО 9 450 1 о/с 2004 "ТДЕЛС" ХХК
936 МКМ ХХК ОК Төвийн урд  24 РБ680/1 12 680 1 о/с 2004 Хандок ХХК
937 24 РБ680/1 12 680 1 о/с 2004 Хандок ХХК
938 24 РБ680/1 12 680 1 о/с 2004 Хандок ХХК
939 24 РБ680/1 12 680 1 о/с 2004 Хандок ХХК
940  Индустр ХХК  25 Canny 12 630 1 о/с 2004 "Ти Ди И" ХХК
941 25 Canny 12 630 1 о/с 2004 "Ти Ди И" ХХК
942 4-р дэлгүүрийн ард Индустр ХХК ос   Р550 12 550 1 о/с   "Хандок" ХХК
943   Р550 12 550 1 о/с   "Хандок" ХХК
944 " Жигүүр гранд" 64 айл   ПП0411К 9 400 1 о/с 2004 "Цагаан арал" ХХК  
945   ПП0411К 9 400 1 о/с 2004 "Цагаан арал" ХХК  
946   ПП0411К 9 400 1 о/с 2004 "Цагаан арал" ХХК  
947 Хурд констракшн 6-р хороо   ЛП0401 9 450 1 о/с 2007 "Цагаан арал" ХХК  
948 Хурд констракшн 6-р хороо   ЛП0401 9 450 1 о/с 2007 "Цагаан арал" ХХК  
949 Индустр ХХК 6-р хороо   Р550СО60 10 550 1 о/с 2008 "Хандок" ХХК
950 Индустр ХХК 6-р хороо   Р550СО60 10 550 1 о/с 2008 "Хандок" ХХК
951 Голомт хотхон    D11PA9 16 750 1 о/с 2006 Сигма монголия ХХК
952 Голомт хотхон    D11PA9 16 750 1 о/с 2006 Сигма монголия ХХК
953 Голомт хотхон    D11PA9 16 750 1 о/с 2006 Сигма монголия ХХК
954 Голомт хотхон    D11PA9 16 750 1 о/с 2006 Сигма монголия ХХК
955 Голомт хотхон    D11PA9 16 750 1 о/с 2006 Сигма монголия ХХК
956 Инкон ХХК ЛП0401 9 400 1 о/с 2006 "Цагаан арал" ХХК  
957 Инкон ХХК 96 ЛП0401 9 400 1 о/с 2006 "Цагаан арал" ХХК  
958 Цаст констракшн 2-р хороо   D11PA9 9 450 1 о/с 2008 Сигма монголия ХХК
959 Цаст констракшн 2-р хороо   D11PA9 9 450 1 о/с 2008 Сигма монголия ХХК
960 Атимос ХХК 6-р хороо   Р550СО60 13 550 1 о/с 2011 Хандок ХХК
961 Атимос ХХК 6-р хороо   Р550СО60 13 550 1 о/с 2011 Хандок ХХК
962 7-р хороо 10--1 ЛП0307БК 12 800 1 о/с 2012 Цамхаг констракш ХХК
  СОНГОНИХАЙРХАН ДҮҮРЭГ  
963 Бадрах СӨХ  22б-1 BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
964 22а-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
965 22б-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
966 22а-2 BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
967 22б-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
968 22а-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
969 22б-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
970 22а-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
971 23б ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
972 23а ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
973 23в ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
974 23г ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1994  
975 Өнөр бүл СӨХ  23-1 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
976 23-2 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
977 23-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
978 23-4 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
979 23-5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
980 23-6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
981 23-7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
982 23-8 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
983 23-9 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
984 23-10 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
985 23-11 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
986 23-12 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
987 23-13 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
988 23-14 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
989 Дэвшил-8 СӨХ  8--1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
990 8--2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
991 8--3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
992 8--4 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
993 8--5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
994 8--6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
995 8--7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989 "Цамхаг констракшн" ХХК
996 8--8 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
997 8--9 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
998 8--10 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
999 8--11 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
1000 8--12 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1989  
1001 Сүрлэг-21 СӨХ  86-1 ПП-0471 9 320 0.71 о/с 1991  
1002 8а-1 ПП-0471 9 320 0.71 о/с 1991  
1003 8в-1 ПП-0471 9 320 0.71 о/с 1991  
1004 8б-2 ПП-0471 9 320 0.71 о/с 1991  
1005 8а-2 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
1006 8в-2 ПП-0471 9 320 0.71 о/с 1991  
1007 8а-3 ПП-0471 9 320 0.71 о/с 1991  
1008 8в-3 ПП-0471 9 320 0.71 о/с 1991  
1009 8в-4 ПП-0471 9 320 0.71 о/с 1991  
1010 8в-5 ПП-0471 9 320 0.71 о/с 1991  
1011 Бат холбоо СӨХ  32-1 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
1012 32-2 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
1013 32-3 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
1014 32-4 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
1015 32-5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1016 32-6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1017 32-7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1018 32-8 Коүо 9 400 1 о/с 1986 "Цамхаг констракшн" ХХК
1019 32-9 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1020 32-10 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1021 32-11 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1022 32-12 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1023 Өнөр -11 СӨХ  11--1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1024 11--2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1025 11--3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1026 11--4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1027 11--5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1028 11--6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1029 11--7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1030 11--8 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
1031 11--9 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1032 11--10 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
1033 11--11 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1034 11--12 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1035 Өнөр -12 СӨХ  12--1 LMMJ 9 320 1 о/с 2011 Гэрэлтурсгал
1036   12--2 LMMJ 9 320 1 о/с 2011 Гэрэлтурсгал
1037   12--3 ЛП0307БК 9 320 1 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
1038   12--4 LMMJ 9 320 1 о/с 2011 Гэрэлтурсгал
1039   12--5 LMMJ 9 320 1 о/с 2011 Гэрэлтурсгал
1040   12--6 BLT-QS 9 400 1 о/с 2008 ВЛТ
1041   12--7 LMMJ 9 400 1 о/с 2011 Гэрэлтурсгал
1042   12--8 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1043   12--9 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1044   12--10 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1045   12--11 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1046   12--12 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
1047 Өнөр -13 СӨХ  13-1 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
1048   13-2 ВЛТ-ОС 9 400 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
1049   13-3 Коүо 9 320 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
1050   13-4 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
1051   13-5 Коүо 9 320 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
1052 Өнөр -14 СӨХ  14-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1053   14-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1054   14-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1055   14-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1056   14-5 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2007 "Цамхаг констракшн" ХХК
1057   14-6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1058   14-7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1059   14-8 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1060   14-9 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1061 Өнөр -15 СӨХ  15Б ПП-400 12 500 0.71 о/с 1994  
1062   15А BLT-QS 12 320 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
1063   16Б ПП-400 12 500 0.71 о/с 1994  
1064   16А ЛП0307БК 12 320 1 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
1065   17Б ПП-400 12 500 0.71 о/с 1994  
1066   17А ПП-400A 12 320 0.71 о/с 1994  
1067   18Б ПП-400 12 500 0.71 о/с 1994  
1068   18А ПП-400A 12 320 0.71 о/с 1994  
1069 Өнөр -19 СӨХ 19-1 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1070   19-2 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1071   19-3 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1072   19-4 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1073   19-5 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1074   19-6 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1075   19-7 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1076   19-8 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1077   19-9 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1075   1910 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1076   19-11 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1077   19-12 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1078 Өнөр-2  2--1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1079   2--2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1080   2--3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1081   2--4 ВЛТ-ОС 9 400 1 о/с 2008 "BLT" ХХК
1082   2--5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1083   2--6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1084   2--7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1085   2--8 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1086   2--9 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1087   2--10 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
1088   2--11 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1089 Өнөр-2  2--12 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1090 Өнөр-20 СӨХ 20-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1091   20-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1092   20-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1093   20-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1094   20-5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1095   20-6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1096   20-7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1097   20-8 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1098   20-9 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1099   20-10 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1100 Өнөр-3  ЛП 320-1 12 500 0.71 о/с 1998  
1101 Өнөр-3 ЛП 320-1 12 500 0.71 о/с 1998  
1102 Өнөр-324 СӨХ  24-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1103   24-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1104   24-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1105   24-4 BLT-QS 9 400 1 о/с 2007 "BLT" ХХК
1106   24-5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1107   24-6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1108   24-7 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
1109   24-8 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
1110   24-9 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
1111   25-1 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
1112   25-2 ВЛТ-ОС 9 400 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
1113   25-3 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
1114   25-4 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
1115 Өнөр-4 СӨХ ПП-400A 12 320 0.71 о/с 1999  
1116 Өнөр-4 СӨХ ПП-400A 12 500 1 о/с 1999  
1117 Есөн-Эрдэнэ СӨХ 9--1 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
1118   9--2 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
1119   9--3 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
1120   9--4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1121   9--5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1122   9--6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1123   9--7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1124   9--8 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1125   9--9 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1126   9--10 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1986  
1127 Итгэл-1 1--1 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
1128   1--2 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
1129   1--3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1130   1--4 BLT-QS 9 400 1 о/с 2010 "BLT" ХХК
1131   1--5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1132   1--6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1133   1--7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1134   1--8 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1135   1--9 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1985  
1136   1--10 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
1137   1--11 Коүо 9 400 1 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
1138 Наран Оргил СӨХ 34а-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1139   34а-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1140   34а-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1141   34б-1 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1142   34б-2 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1143   34б-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 2010 "Цамхаг констракшн" ХХК
1144   34б-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1145   34б-5 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1146   34б-6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1147 Өнөр-5 СӨХ  ПП-0411К 12 320 0.71 о/с 2002  
1148   ПП-0621 12 500 0.71 о/с 2002  
1149 Мөнхтулга СӨХ 27-1 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
1150   27-2 АР35-320 9 320 0.71 о/с 1987 "Ремкран импекс" ХХК
1151   27-3 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1152   27-4 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1153   27-5 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2008 "Цамхаг констракшн" ХХК
1154   27-6 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1155   27-7 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1156 Соёлт СӨХ  28б ПГП-366В 12 500 0.71 о/с 1990  
1157   28а ПП-402А 12 320 0.71 о/с 1990  
1158   29б ПП-400А 12 320 0.71 о/с 1990  
1159   29а ПП-400А 12 320 0.71 о/с 1990  
1160   30б ПП-402А 12 320 0.71 о/с 1990  
1161   30а ЛП0307БК 12 320 1 о/с 2008 "Цамхаг констракшн" ХХК
1162   31б ПГП-366В 12 500 0.71 о/с 1990  
1163   31а ПП-402А 12 320 0.71 о/с 1990  
1164 Өргөө-33  33-1 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
1165   33-2 АР35-320 9 320 0.71 о/с 2012 "Ремкран импекс" ХХК
1166   33-3 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1167   33-4 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1168   33-5 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1169   33-6 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1170   33-7 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1171   33-8 ПП-400 9 320 0.71 о/с 1987  
1172   33-9 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
1173   33-10 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2012 "Цамхаг констракшн" ХХК
1174 Тохилог ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2008 "Цамхаг констракшн" ХХК
1175   ПП-0471 9 400 0.71 о/с 1989  
1176   ПП-0471 9 400 0.71 о/с 1989  
1177 Эвийн хүч-26 СӨХ 26 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1178   26 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1179   26 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1180   26 ПП-400A 9 320 0.71 о/с 1987  
1181   26 ЛП0307БК 9 320 0.71 о/с 2011 "Цамхаг констракшн" ХХК
1182 Москва хороолол 1 ЛП-0411 9 400 1 о/с 2007 "Өрнөх Трейд" ХХК
1183   1 ЛП-0411 9 400 1 о/с 2007 "Өрнөх Трейд" ХХК
1184   2 ЛП-0411 9 400 1 о/с 2007 "Өрнөх Трейд" ХХК
1185   2 ЛП-0411 9 400 1 о/с 2007 "Өрнөх Трейд" ХХК
1186   6 ЛП-0411 9 400 1 о/с 2006 "Өрнөх Трейд" ХХК
1187   6 ЛП-0411 9 400 1 о/с 2006 "Өрнөх Трейд" ХХК
1188   3 Хандок 9 450 1 о/с 2004 "Хандок" ХХК
1189   3 Хандок 9 450 1 о/с 2004 "Хандок" ХХК
1190   4 Хандок 9 450 1 о/с 2004 "Хандок" ХХК
1191   4 Хандок 9 450 1 о/с 2004 "Хандок" ХХК
1192   5 Хандок 9 450 1 о/с 2004 "Хандок" ХХК
1193   5 Хандок 9 450 1 о/с 2004 "Хандок" ХХК
1194 1-р хороолол 83 КМЗ-400 9 400 1 о/с 2002 Нийслэл Өргөө 
1195 1-р хороолол  84 КМЗ-400 9 400 1 о/с 2002 Нийслэл Өргөө 
1196  "ОСНАК" СӨХ 53 BLT-QS 10 630 1 о/с 2006 "Бөлинтэ" ХХК
1197  "ОСНАК" СӨХ 53 BLT-QS 10 630 1 о/с 2006 "Бөлинтэ" ХХК
1198 Хүнсчдийн гудамж   41 Р450 9 450 1 о/с 2006 "ТДЕЛС" ХХК
1199  "Бусана" ХХК  73 AJEC 9 450 1 о/с 2006 "Хөлөг" ХХК
1200  Орчлон хороолол  44 P550 12 550 1 о/с 2008 "ТДЕЛС" ХХК
1201   44 Р550 12 550 1 о/с 2008 "ТДЕЛС" ХХК
1202   45 Р550 12 550 1 о/с 2008 "ТДЕЛС" ХХК
1203   45 Р550 12 550 1 о/с 2008 "ТДЕЛС" ХХК
1204  Энхтайвны өргөн чөлөө    DI1-PA10 13 680 1 о/с 2010 "Сигма монгол" ХХК
1205 Гангар 18-р хороо   DI1-PA10 13 600 1 о/с 2011 "Сигма монгол" ХХК
1206 Гангар 18-р хороо   DI1-PA10 13 600 1 о/с 2011 "Сигма монгол" ХХК
1207 21-р хороолол 27-1 Р550СО60 12 550 1 о/с 2012 "Хандок" ХХК
1208 21-р хороолол 27-2 Р550СО60 12 550 1 о/с 2012 "Хандок" ХХК
ХАН - УУЛ дүүрэг
1209 Цаст констракшн  1-р хороо 1 Р550СО60 7 400 1 о/с 2007 Тиссен
1210 Цаст констракшн  1-р хороо 2 Р550СО60 7 400 1 о/с 2007 Тиссен
1211 Цаст констракшн  1-р хороо 3 Р550СО60 7 400 1 о/с 2007 Тиссен
1212 Цаст констракшн  1-р хороо 4 Р550СО60 7 400 1 о/с 2007 Тиссен
1213 Ханан констракшн 1-р хороо 1 D11PA9 9 680 1 о/с 2006 Сигма монголия
1214 Ханан констракшн 1-р хороо 2 D11PA9 9 680 1 о/с 2006 Сигма монголия
1215 Хаус групп 11-р хороо 1 YJ2140 9 450 1 о/с 2006 Цагаан арал ХХК
1216 Хаус групп 11-р хороо 2 YJ2140 9 450 1 о/с 2006 Цагаан арал ХХК
1217 Хаус групп 11-р хороо 3 YJ2140 9 450 1 о/с 2006 Цагаан арал ХХК
1218 Хаус групп 11-р хороо 4 YJ2140 9 450 1 о/с 2006 Цагаан арал ХХК
1219 Зайсангийн ам 52-1 Р450СО60 7 450 1 о/с 2008 Тдельс
1220 Зайсангийн ам 52-2 Р450СО60 7 450 1 о/с 2008 Тдельс
1221 Хийторь-19 3-р хороо 19-1 D11PA9 9 680 1 о/с 2008 Сигма монголия
1222 Хийморь-19 3-р хороо 19-2 D11PA9 9 680 1 о/с 2008 Сигма монголия
1223 Соёмбо 11-р хороо 1 Р550СО60 9 550 1 о/с 2010 Хандок ХХК
1224 Соёмбо 11-р хороо 2 Р550СО60 9 550 1 о/с 2010 Хандок ХХК
1225 Цэлмэг хотхон 1-р хороо 87-1 Р1000СО 9 1000 1 о/с 2011 Хандок ХХК
1226 Цэлмэг хотхон 1-р хороо 87-2 Р1000СО 9 1000 1 о/с 2011 Хандок ХХК
1227 Цэлмэг хотхон 1-р хороо 87-3 Р1000СО 9 1000 1 о/с 2011 Хандок ХХК
1228 Оргилстар хотхон 11-р хороо 1 D11PA9 11 600 1 о/с 2012 Сигма монголия
1229 Оргилстар хотхон 11-р хороо 2 D11PA9 11 600 1 о/с 2012 Сигма монголия
1230 Оргилстар хотхон 11-р хороо 3 D11PA9 11 600 1 о/с 2012 Сигма монголия
1231 Оргилстар хотхон 11-р хороо 4 D11PA9 11 600 1 о/с 2012 Сигма монголия
1232 Ривергарден 11-р хороо 106 LEHY-MPL 12 630 1 о/с 2012 Номин констракшн
1233 Ривергарден 11-р хороо 107 LEHY-MPL 12 630 1 о/с 2012 Номин констракшн
1234 Ривергарден 11-р хороо 109 LEHY-MPL 12 630 1 о/с 2012 Номин констракшн
1235 Ривергарден 11-р хороо 110 LEHY-MPL 12 630 1 о/с 2012 Номин констракшн