Краны бүртгэл

 

Ачаа өргөх краны ашиглалтын улсын бүртгэл

/энэ бүртгэлийг 2012 онд МХГ-т байгаа бүртгэл дээр үндэслэн хийсэн бөгөөд бүрэн бус бүртгэл болохыг анхаарна уу/ 

 

 

Бүртгэлийн дугаар

Бүртгэсэн он сар өдөр

Үйлдвэрийн газар, цехийн нэр, суурилуулсан газар

Объектын марк, үндсэн үзүүлэлт

Даралт, даац

(Тн-оор )

Үйлдвэрлэсэн улс, заводын дугаар, үйлдвэрлэсэн он

Ашиглалтанд орсон он, сар, өдөр

Техникийн магадлалтын төрөл, хийсэн он, сар,       с/с- статик туршилт, д/т –динамик туршилт

Даралт, даацыг багасгасан он, сар

Тайлбар

Д/Д

Тооцооны

Зөвшөөрсөн

1

091

1998.11.06

“Эрэл ” ХХК тоосгон завод

КК-5

5

5

1968

1968

 

 

СХД 631510

2

092

1998.11.06

“Эрэл ” ХХК тоосгон завод

КК-5

5

5

1968

1968

 

 

 

3

 

 

Эрэл ” ХХК тоосгон завод

КС-4561

10

10

1980

1980

 

 

УБД 84-63

4

405

1999.05.17

“Эрэл ” АММБ

КБ-405Б

8

8

1979

1997

 

 

ХУД Чингисийн өргөн чөлөө 343376

5

0040

 

Эрэл АММБ

КБ-403

8

8

1980 / 579

1997

 

 

 

6

41

2001.0313

Эрэл АММБ

КБ-403

8

8

1990 / 579

1997

Ббббх Хүрэлбаатар

405

20010313

7

 

 

Эрэл ХХК

КБ-403

8

8

1989

1990

 

 

 

8

42

 

Эрэл АММБ

КС-5363

25

25

1984

1987

 

 

Засвартай

9

43

 

Эрэл АММБ

КС-5363

25

25

1984

1988

 

 

 

10

8495

 

Эрэл АММБ

КС-4361

16

16

1973

1977

 

 

 

11

810

 

Эрэл АММБ

КС-4361

16

16

1974

1978

 

 

 

12

8426

 

Эрэл АММБ

КС-3575

20

20

1985

1987

 

 

 

13

009

 

Эрэл АММБ

КС-45719

20

20

1990

1997

 

 

 

14

0010

 

Эрэл АММБ

КС-45719

20

20

1996

2000

 

 

 

15

001

 

Эрэл АММБ

КС-45719

20

20

1997

2002

 

 

 

16

295

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран МК-10

10

10

1970 / 203

1974

Бббх Түшигбат

 

 

17

296

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран МК-10

10

10

1973 / 204

1974

Бббх Түшигбат

 

 

18

297

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран МК-10

10

10

1973 / 206

1974

Бббх Түшигбат

 

 

19

298

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран МК-10

10

10

1970 / 50069

1974

Бббх Түшигбат

 

 

20

299

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран МК-10

10

10

1973 / 34260

1974

Бббх Түшигбат

 

 

21

300

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран МК-10

10

10

1972

1131

1974

Бббх Түшигбат

 

 

22

301

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран

12.5

12.5

1975

 

1975

Бббх Түшигбат

 

 

23

302

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран МК-10

10

10

1970

592

1974

Бббх Түшигбат

 

 

24

303

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран МК-10

10

10

1970

03

1974

Бббх Түшигбат

 

 

25

304

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран МК-10

10

10

1985

07

1986

Бббх Түшигбат

 

 

26

305

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран МК-10

10

10

1985

07

1986

Бббх Түшигбат

 

 

27

306

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран МК-10

10

10

1985

07

1986

Бббх Түшигбат

 

 

28

307

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран МК-5

5

5

1960

 

1965

Бббх Түшигбат

 

 

29

308

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран МК-12.5

12.5

12.5

1973

 

1974

Бббх Түшигбат

 

 

30

 309

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран МК-10

10

10

1985

07

1986

Бббх Түшигбат

 

 

31

310

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран МК-5

5

5

1960

310

1965

Бббх Түшигбат

 

 

32

311

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

КК-12.5

12.5

12.5

1973

 

1980

Бббх Түшигбат

 

 

33

312

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран

10

10

1975

50060

1975

Бббх Түшигбат

 

 

34

313

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран

10

10

1975

50061

1975

Бббх Түшигбат

 

 

35

314

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран

10

10

1975

50062

1975

Бббх Түшигбат

 

 

36

315

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран

10

10

1975

 

1975

Бббх Түшигбат

 

 

37

316

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран

10

10

1975

 

1975

Бббх Түшигбат

 

 

38

317

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран

10

10

1975

1975

Бббх Түшигбат

 

 

39

318

1999. 11.10

“”Эрэл ” БУК

Гүүрэн кран

10

10

1975

1975

Бббх Түшигбат

 

 

40

1033

 

Машин механизм ХК

КБ-403

8.0

8.0

1984

1984

 

 

 

41

335

 

Машин механизм ХК

КБ-403

8.0

8.0

1988

1988

 

 

 

42

550

 

Машин механизм ХК

КБ-403

8.0

8.0

1988

1988

 

 

 

43

337

 

Машин механизм ХК

КБ-403

8.0

8.0

1988

1988

 

 

 

44

465

 

Машин механизм ХК

КБ-403

8.0

8.0

1988

1988

 

 

 

45

4054

 

Машин механизм ХК

КБ-401

8.0

8.0

1983

1983

 

 

 

46

3470

 

Машин механизм ХК

КБ-401

8.0

8.0

1983

1983

 

 

 

47

393

 

Машин механизм ХК

КБ-403

8.0

8.0

1988

1988

 

 

 

48

3440

 

Машин механизм ХК

КБ-401

8.0

8.0

1988

1988

 

 

 

49

4055

 

Машин механизм ХК

КБ-401

8.0

8.0

1983

1983

 

 

 

50

1593

 

Машин механизм ХК

КБ-403

8.0

8.0

1986

1986

 

 

 

51

496

 

Машин механизм ХК

КБ-403

8.0

8.0

1988

1988

 

 

 

52

4401

 

Машин механизм ХК

КБ-401

8.0

8.0

1983

1983

 

 

 

53

551

 

Машин механизм ХК

КБ-403

8.0

8.0

1989

1989

 

 

 

54

1101

 

Машин механизм ХК

КБ-403

8.0

8.0

1990

1990

 

 

 

55

3410

 

Машин механизм ХК

КБ-401

8.0

8.0

1982

1982

 

 

 

56

1100

 

Машин механизм ХК

КБ-403

8.0

8.0

1988

1988

 

 

 

57

191

 

Машин механизм ХК

КБ-403

8.0

8.0

1987

1987

 

 

 

58

3411

 

Машин механизм ХК

КБ-403

8.0

8.0

1988

1988

 

 

 

59

0000

 

Машин механизм ХК

КБ-403

8.0

8.0

1989

1995

 

 

 

60

Убд 9039

 

Машин механизм ХК

КС-3577

10

10

1988

1988

 

 

 

61

Убд 9040

 

Машин механизм ХК

КС-4561

16

16

1983

1983

 

 

 

62

Убд 9041

 

Машин механизм ХК

КС-4561

16

16

1985

1985

 

 

 

63

2695

 

Машин механизм ХК

КС-5363

25

25

1986

1986

 

 

 

64

3273

 

Машин механизм ХК

КС-5363

25

25

1988

1988

 

 

 

65

0000

 

Машин механизм ХК

КС-5363

25

25

1995

1995

 

 

 

66

 

 

“Машин механизм” ХК

КБ-401

8

8

1982

4401

1982

 

 

 

67

 

 

“Машин механизм” ХК

КБ-401

8

8

1982

3410

1982

 

 

 

68

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КБ-403

8

8

1989

1805

1989

Бббх Ганхуяг

 

 

69

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КБ-403

8

8

1989

259

1990

Бббх Ганхуяг

 

 

70

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КБ-403

8

8

1985

1906

1986

Бббх Ганхуяг

 

 

71

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КБ-403

8

8

1988

1726

1988

Бббх Ганхуяг

 

 

72

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КБ-403

8

8

1986

468

1986

Бббх Ганхуяг

 

 

73

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КБ-403

8

8

1987

963

1987

Бббх Ганхуяг

 

 

74

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КБ-403

8

8

1989

845

1990

Бббх Ганхуяг

 

 

75

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КБ-403

8

8

1988

229

1990

Бббх Ганхуяг

 

 

76

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КБ-403

8

8

1987

776

1988

Бббх Ганхуяг

 

 

77

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КБ-403

8

8

1989

1203

1989

Бббх Ганхуяг

 

 

78

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КБ-401

8

8

1984

526

1984

Бббх Ганхуяг

 

 

79

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КБ-401

8

8

1982

089

1983

Бббх Ганхуяг

 

 

80

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КБ-401

8

8

1983

495

1985

Бббх Ганхуяг

 

 

81

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КБ-308

8

8

1978

056

1980

Бббх Ганхуяг

 

 

82

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КБ-403

8

8

1989

1435

1990

Бббх Ганхуяг

 

 

83

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КС-5363

25

25

1987

1745

1988

Бббх Ганхуяг

 

 

84

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КС-5363

25

25

1989

1302

1990

Бббх Ганхуяг

 

 

85

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КС-4561

16

16

1988

978

1989

Бббх Ганхуяг

 

 

86

 

2003.10.10

“Одмөнх” ХХК

КС-4561

16

16

1989

698

1991

Бббх Ганхуяг

 

 

87

 

1999.02.05

“Одмөнх ” ХХК

КБ-160.2

8

8

1977

1206

1979

 

 

 

88

 

2000.07.04

Одмөнх ХХК

КБ-405

9

9

1987

 

1989

 

 

 

89

 

 

Улаанбаатар барилга ХХК

КМ-10-16.5

10

10

1981

16030

1981

 

 

 

90

 

 

Улаанбаатар барилга ХХК

КМ-10-16.5

10

10

1981

16031

1981

 

 

 

91

 

 

Улаанбаатар барилга ХХК

КМ-10-16.5

10

10

1981

16028

1981

 

 

 

92

 

 

Улаанбаатар барилга ХХК

КМ-10-16.5

10

10

1979

1980

 

 

 

93

 

 

Улаанбаатар барилга ХХК

КМ-10-16.5

10

10

1979

1980

 

 

 

94

 

 

УБ барилга ХК

КС-4361

16

16

 

 

 

 

 

95

 

 

УБ барилга ХК

КС-4361

16

16

 

 

 

 

 

96

 

 

УБ барилга ХК

КС-4361

16

16

 

 

 

 

 

97

 

 

УБ барилга ХК

КС-2561

6.3

6.3

 

 

 

 

 

98

 

 

УБ барилга ХК

КС-4561

16

16

 

 

 

 

 

99

 

 

УБ барилга ХК

КС-5363

25

25

 

 

 

 

 

100

 

 

УБ барилга ХК

КС-3575

10

10

 

 

 

 

 

101

 

 

БУК

КМ-15

15

15

 

 

 

 

 

102

 

 

БУК

КМ-15

15

15

 

 

 

 

 

103

 

 

БУК

КМ-15

15

15

 

 

 

 

 

104

 

 

БУК

КМ-15

15

15

 

 

 

 

 

105

 

 

БУК

КМ-15

15

15

 

 

 

 

 

106

 

 

БУК

КМ-15

15

15

 

 

 

 

 

107

 

 

БУК

КМ-15

15

15

 

 

 

 

 

108

 

 

БУК

КМ-15

15

15

 

 

 

 

 

109

 

 

БУК

КМ-15

15

15

 

 

 

 

 

110

 

 

БУК

КМ-15

15

15

 

 

 

 

 

111

 

 

БУК

КМ-15

15

15

 

 

 

 

 

112

 

 

БУК

КМ-15

15

15

 

 

 

 

 

113

 

 

БУК

КМ-15

15

15

 

 

 

 

 

114

 

 

БУК

КМ-15

20

20

 

 

 

 

 

115

 

 

БУК

КМ-15

20

20

 

 

 

 

 

116

 

 

БУК

КМ-15

5

5

 

 

 

 

 

117

 

 

БУК

КМ-15

5

5

 

 

 

 

 

118

 

 

БУК

КС-3575

10

10

 

 

 

 

 

119

383

2000.10.05

Цах. ШСГазар

КС-2561

6.3

6.3

1993

9493

2000

Бббх Мөнх-Үүрд

 

 

120

384

2000.10.05

Цах. ШСГазар

КС-2561

6.3

6.3

1993

9471

2000

Бббх Мөнх-Үүрд

 

 

121

141

1999.04.27

Улаанбаатар ЦШС

КС-2561

6.3

6.3

1993

9715

1994

 

 

 

122

142

1999.04.27

Улаанбаатар ЦШС

КС-2561

6.3

6.3

1989

892652

1989

 

 

 

123

217

1999.05.24

Улаанбаатар ДШС

КС-3571-2

17

17

1999

234

1999

БББХ Наранбадрах

 

 

124

218

1999.05.24

Улаанбаатар ДШС

КС-3575А

10

10

1990

900847

1991

БББХ Наранбадрах

 

 

125

294

 

ДШСГ

АГП-22

300

300 кг

1999

1017

1999

Бббх Наранбадрха

 

 

126

 

 

ДСЦШС-ний газар

КС-2561

6.3

 

1990

 

 

 

 

127

 

 

ДСЦШС-ний газар

КС-2561

6.3

 

1988

 

 

 

 

128

 

 

ДСЦШС-ний газар

КС-2561

6.3

 

1985

 

 

 

 

129

 

 

ДСЦШС-ний газар

КС-2561

6.3

 

1990

 

 

 

 

130

361

2000.04.08

ЭХБУТ ХК

КС-4561

16

16

1993

121

1993

Бббх Оюунцэцэг

 

 

131

362

2000.04.08

ЭХБУТ ХК

КС-4561

16

16

1988

3872

1988

Бббх Оюунцэцэг

 

 

132

363

2000.04.08

ЭХБУТ ХК

КС-4561

16

16

1995

1995

Бббх Оюунцэцэг

 

 

133

364

2000.04.08

ЭХБУТ ХК

КС-4561

16

16

1991

901019

1991

Бббх Оюунцэцэг

 

 

134

365

2000.04.08

ЭХБУТ ХК

КС-3575

10

10

1991

900846

1991

Бббх Оюунцэцэг

 

 

135

366

2000.04.08

ЭХБУТ ХК

КС-5363

25

25

1987

355

1987

Бббх Оюунцэцэг

 

 

136

367

2000.04.08

ЭХБУТ ХК

КСК-32-32

32

32

1989

321

1991

Бббх Машнов

 

 

137

368

2000.04.08

ЭХБУТ ХК

ККС-32-42

32

32

1989

563

1991

Бббх Машнов

 

 

138

369

2000.04.08

ЭХБУТ ХК

ККС-10

10

10

1987

7116

1988

Бббх Машнов

 

 

139

370

2000.04.08

ЭХБУТ ХК

ККС-10

10

10

1991

1991

Бббх Машнов

 

 

140

371

2000.04.08

ЭХБУТ ХК

КМ-10-16.5

10

10

1999

2000

Бббх Машнов

 

 

141

012

1998.04.01

ДЦС-3 вагон хөмрөгч

КМ-20.5,10.5, 12.5/14-93

20/5

20/5

1988

8029

1994

Б.Б.Б.Х Цэндээхүү

 

 

142

013

1998.04.01

ДЦС-3 турбины I-р цех

КМ-3007

30/5

30/5

1967

1194

1972

Б.Б.Б.Х Цэндээхүү

 

 

143

400

2001.02.01

ДЦС-III

КС-3577

14

14

1991

1867

1992

Бббх  Оюун

 

 

144

396

2001.01.31

ДЦС-IV

КС-2561

6.3

6.3

1991

9126785

1992

Бббх Цэдэнбалжир

 

 

145

397

2001.01.31

ДЦС-IV

КС-4562

20

20

1992

1992

Бббх Цэдэнбалжир

 

 

146

398

2001.01.31

ДЦС-IV

КС-4561

16

16

1983

1983

Бббх Цэдэнбалжир

 

 

147

399

2001.01.31

ДЦС-IV

КС-2561

6.3

6.3

1990

1990

Бббх Цэдэнбалжир

 

 

148

103

1999.03.18

ТЭЦ-4

КМ-50/10

50/10

50/10

1981

829

1981

 

 

 

149

104

1999.03.18

ТЭЦ-4

КМ-50/10

50/10

50/10

1981

830

1981

 

 

 

150

105

1999.03.18

ТЭЦ-4

КМ-50/10

50/10

50/10

1980

827

1981

 

 

 

151

106

1999.03.18

ТЭЦ-4

КМ-50/10

50/10

50/10

1980

828

1981

 

 

 

152

107

1999.03.18

ТЭЦ-4

КМ-30/5

30/5

30/5

1980

1025

1981

 

 

 

153

108

1999.03.18

ТЭЦ-4

КМ-20/5

20/5

20/5

1980

1017

1981

 

 

 

154

109

1999.03.18

ТЭЦ-4

КК-30-42

30

30

1980

1280

1981

 

 

 

155

 

019

ДЦС-2 ХК

КМ--30

30

30

1971

1971

 

 

 

156

 

020

ДЦС-2 ХК

КМ--20

20

20

1971

1971

 

 

 

157

 

516

ДЦС-2 ХК

МZ-1035

10

10

2002

350

2003

 

 

 

158

 

 

ДЦСтанц

ДЭК-251

25

 

1990

 

 

 

 

159

 

 

ДЦСтанц

КС-4562

15

 

1993

 

 

 

 

160

 

518

ТБЦТСүлжээ  ХК

КС-45719

20

20

2003

6152

2003

 

 

 

161

 

330

ЭХУХ-ийн II анги

КС-35719-5

15

15

2001

2001

 

 

 

162

 

 

Багануур УШХ

КС-5363

25

25

1988

1988

засварт

 

 

163

117

1999.05.23

Багануур ХК

Төв склад

КСК-32-60

32

32

1987

324

1993

БББХ   Дамбапилжэээ

 

 

164

118

1999.05.23

Багануур ХК

Засварын хэсэг

ДЭК-251

25

25

1980

2490

1982

-//-

 

 

165

119

1999.05.23

Багануур ХК

Засварын хэсэг

Гүүрэн кран

25

25

 

 

БББХ  Бямбажав

 

 

166

120

1999.05.23

Багануур ХК

Засварын хэсэг

ДЭК-251

25

25

1980

847

1982

 

 

 

167

121

1999.05.23

Багануур ХК

Засварын хэсэг

Гүүрэн кран

30/5

30/5

1980

0015

1983

 

 

 

168

122

1999.05.23

Багануур ХК

Засварын хэсэг

Гүүрэн кран

16

16

1987

52057

1983

 

 

 

169

123

1999.05.23

Багануур ХК

ТАМЗХ

Гүүрэн кран

32

32

1985

5026

1986

 

 

 

170

124

1999.05.23

Багануур ХК

ҮАМЗХ

КС-2561

6.3

6.3

1990

9026625

1999

БББХ  Хашбат

 

 

171

125

1999.05.23

Багануур ХК

ҮАМЗХ

КС-4562

16

16

1990

414

1990

БББХ  Хашбат

 

 

172

126

1999.05.23

Багануур ХК

ТАМЗХ

Гүүрэн кран

32

32

1985

5027

1986

БББХ  Хашбат

 

 

173

127

1999.05.23

Багануур ХК

ҮАМЗХ

КС-35715

10

10

1997

1237

1998

БББХ  Хашбат

 

 

174

128

1999.05.23

Багануур ХК

ТАМЗХ

КС-32

32

32

1975

633

1980

БББХ  Хашбат

 

 

175

129

1999.05.23

Багануур ХК

ҮАМЗХ

TG-500

50

50

1998

435964

1998

БББХ  Хашбат

 

 

176

130

1999.05.23

Багануур ХК

ҮАМЗХ

TL-200E

20

20

1998

350447

1998

БББХ  Хашбат

 

 

177

131

1999.05.23

Багануур ХК

Цахим ххк

Гүүрэн кран

20

20

1987

7009

1987

БББХ  Алтан хуяг

 

 

178

132

1999.05.23

Багануур ХК

Нөөцийн хэсэг

ККС-12.5

12.5

12.5

1989

19101

1991

БББХ  Буянтогтох

 

 

179

133

1999.05.23

Багануур ХК

Нөөцийн хэсэг

ККС-10

10

10

1986

3101

1989

 

 

 

180

134

1999.05.23

Багануур

ЦШС

КС-4561А

16

16

1989

5044

1989

БББХ  Бадамсамбуу

 

 

181

135

1999.05.23

Багануур

ЦШС

КС-2561

6.3

6.3

1985

18639

1987

 

 

 

182

136

1999.05.23

Багануур

ШШБЕГ427-р анги

ККС-10

10

10

1987

7132

1989

БББХ Ганбаатар

 

 

183

137

1999.05.23

Багануур ХК

ҮАМХ

КС-4562

16

16

 

 

 

 

 

184

138

1999.05.23

Багануур ХК

Тээх дамжлага

Гүүрэн кран

80

80

1987

3689

1988

 

 

 

185

139

1999.05.23

Багануур ХК

Тээх дамжлага

Гүүрэн кран

80

80

1982

3098

1982

 

 

 

186

140

1999.05.23

Багануур ХК

Дулааны станц

КС-2561

6.3

6.3

1981

830002

1982

 

 

 

187

224

1999.07.07

Багануурын уурхай

КЖД-25

25

25

1993

747

1996

БББХ Хуягдорж

 

 

188

 

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-403

8

8

1989

4767

1999

 

 

 

189

 

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-403

8

8

1989

5198

1996

 

 

 

190

 

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-403

8

8

1990

205

1990

 

 

 

191

 

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-403

8

8

1990

830

2000

 

 

 

192

 

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-308

10

10

1987

5200

1997

 

 

 

193

 

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-572

10

10

1985

4691

1985

 

 

 

194

 

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-572

10

10

1986

2812

1986

 

 

 

195

 

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-572

10

10

1984

4662

1985

 

 

 

196

 

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

ГПК-5N

5

5

 

 

 

 

 

197

 

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-401

8

8

1977

379

1977

 

 

 

198

 

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-401

8

8

1988

4817

1996

 

 

 

199

 

 

УБ Эрдэнэт үйлдв

КС-2361

6.3

6.3

1988

1992

 

 

 

200

 

 

УБ Эрдэнэт үйлдв

КС-74

14

14

1990

1992

 

 

 

201

 

 

УБ Эрдэнэт үйлдв

КС-2561

6.3

6.3

1991

1993

 

 

 

202

 

 

УБ Эрдэнэт үйлдв

КС-6471

20

20

1995

1196

 

 

 

203

110

1999.03.25

“Эрдэнэ зам ” ТӨҮГ

TL-250

25

25

1994

1996

 

 

 

204

111

1999.03.25

“Эрдэнэ зам ” ТӨҮГ

Hino  Ymikurso2

3.3

3.3

1994

1996

 

 

 

205

112

1999.03.25

“Эрдэнэ зам ” ТӨҮГ

Hino  Ymikurso2

3.3

3.3

1994

1996

 

 

 

206

113

1999.03.25

“Эрдэнэ зам ” ТӨҮГ

Hino  Ymikurso2

3.3

3.3

1994

1996

 

 

 

207

410

2001.05.15

Эрдэнэ зам ТӨҮГ

TL-250

25

25

 

 

 

 

 

208

411

2001.05.15

Эрдэнэ зам ТӨҮГ

Xino Unikup-502

3.3

3.3

 

 

 

 

 

209

412

2001.05.15

Эрдэнэ зам ТӨҮГ

Xino Unikup-502

3.3

3.3

 

 

 

 

 

210

413

2001.05.15

Эрдэнэ зам ТӨҮГ

Xino Unikup-502

3.3

3.3

 

 

 

 

 

211

021

1998.05.08

Нийгэм ахуйн “Сан ” компани

КС-2561

6.3

6.3

830027

1983

Балжинням

 

 

212

022

1998.05.08

Нийгэм ахуйн “Сан ” компани

КС-4562

20

20

 

1990

Түвшинбаяр

 

 

213

023

1998.05.08

Нийгэм ахуйн “Сан ” компани

КС-4561

16

16

 

1986

Алтанхуяг

 

 

214

024

1998.05.08

Монгол транс

КС-4561

16

16

 

1988

 

 

 

215

025

1998.05.08

Монгол транс

ККС-10

10

10

1989

1990

 

 

 

216

026

1998.05.08

Монгол транс

КС-4561

16

16

14661

1985

 

 

 

217

027

1998.05.08

Монгол транс

КС-4561

16

16

 

 

 

 

 

218

028

1998.05.08

Монгол транс

КС-32-42

32

32

561

1989

 

 

 

219

029

1998.05.08

“Моннаб ” ХК

КС-4561

16

16

51207

1988

 

 

 

220

030

1998.05.08

“Моннаб ” ХК

КС-2561

6.3

6.3

 

 

 

 

 

221

031

1998.05.08

“Моннаб ” ХК

КС-2561

6.3

6.3

 

 

 

 

 

222

086

 

“Бетон арматур ” ХК

КМ-10-16.5

10

10

4715

 

Б.Б.Б.Х. мех Авид

 

 

223

087

 

“Бетон арматур ” ХК

КМ-16-16.5

16

16

570

 

Б.Б.Б.Х. мех Авид

 

 

224

088

 

“Бетон арматур ” ХК

КМ-10-16.5

10

10

1046

 

Б.Б.Б.Х. мех Авид

 

 

225

089

 

“Бетон арматур ” ХК

КМ-5-16.5

5

5

9207

 

Б.Б.Б.Х. мех Авид

 

 

226

322

 

Алтан дорнрд монгол ХХК

МАЗ 5337

КС-3579

15

15

1999

537

1999

1

 

 

227

323

 

Алтан дорнрд монгол ХХК

МАЗ 5337

КС-3579

15

15

1999

537

1999

 

 

4-р хороолол 7-р байр

228

379

 

Золотой восток монголия ХХК

Урал 4320

КС-5557

15

15

1994

1999

 

 

Тел:362973

229

380

 

Золотой восток монголия ХХК

МАЗ 5337

КС-3579

15

15

2000

2000

 

 

 

230

407

2001.04.16

Золотой восток монголия ХХК

МЗКТ 8006

КС-5479

25

25

2000

118

2001

 

 

 

231

408

2001.04.16

Золотой восток монголия ХХК

МЗКТ 8006

КС-5479

25

25

2000

114

2001

 

 

 

232

432

2002.03.25

Алтан дорнод ХХК

МАЗ 5337

КС-3579

15

15

2001

883

2002

 

 

 

233

433

2002.03.25

Алтан дорнод ХХК

МАЗ 5337

КС-3579

15

15

2001

884

2002

 

 

 

234

434

2002.03.25

Алтан дорнод ХХК

МАЗ 5337

КС-3579

15

15

2001

885

2002

 

 

 

235

 

379

Золотой восток монголия ХХК

КС-3574

14

14

1993

1157

1995

 

 

 

236

 

380

Золотой восток монголия ХХК

КС-3579

20

20

 

 

 

 

 

237

381

2000.08.28

Зарубежстрой

КБ-403

8

8

1987

1795

1988

 

 

 

238

382

2000.08.28

Зарубежстрой

КБ-403

8

8

1983

140

1983

 

 

 

239

 

 

Зарубежстрой компани

КБ-403

8

8

1988

 

 

 

 

240

426

2001.11.21

Зарубежстрой

КБ-402В

8

8

 

5160

 

 

 

 

241

 

2001.11.21

Зарубежстрой

КБ-402В

8

8

 

5160

 

 

 

 

242

 

 

зарубежстрой

КБ-403

8

8

1986

343

1986

БББХ Куран

 

 

243

 

 

зарубежстрой

КБ-308А

8

8

1988

553

1988

БББХ Куран

 

 

244

 

 

зарубежстрой

КБ-403

8

8

1987

1496

1987

БББХ Куран

 

 

245

 

 

зарубежстрой

КБ-308

8

8

1988

552

1988

БББХ Куран

 

 

246

 

 

зарубежстрой

КБ-308

8

8

1982

852

1982

БББХ Куран

 

 

247

 

2001.11.21

Зарубежстрой

КБ-402В

8

8

 

5160

 

 

 

 

248

 

256

зарубежстрой

КБ-308

8

8

1982

823

1982

 

 

 

249

 

243

зарубежстрой

КС-3575

10

10

1990

900936

1990

 

 

 

250

 

245

зарубежстрой

КС-6471

40

40

1989

843

1989

 

 

 

251

 

247

зарубежстрой

КС-4561

16

16

1989

51409

1989

 

 

 

252

 

248

зарубежстрой

КС-5363Б

25

25

1989

2027

1989

 

 

 

253

 

250

зарубежстрой

КС-4361А

16

16

1988

8901002

1988

 

 

 

254

 

251

зарубежстрой

КС-3562

10

10

1987

8720107

1987

 

 

 

255

 

252

зарубежстрой

КС-3575

10

10

1988

880589

1988

 

 

 

256

 

377

Орос Мон. Хамт.

Стройка ХХК

КС-4361

16

16

1987

860604

1987

 

 

 

257

010

1998.02.23

Монросцветмет СУ-2 заамар

ДЭК-251

25

25

1979 2309

1990

Б.Б.Б.Х Гапдойка А.Н

 

 

258

047

1997.09.19

Монросцветмет

ККС-12.5

12.5

12.5

1990

0107

1997

 

 

 

259

428

2001.12.10

Монголросцветмет нэгдэл

КБ-100

5

5

1989

2514

1989

 

 

 

260

429

2001.12.10

Монголросцветмет нэгдэл

КБ-308

8

8

1988

1853

1988

 

 

 

261

331

2002.05.01

Коnouke констракшн ХХК

НТ-120

50

50

2000

2002

Бббх Сато

 

 

262

332

2002.05.01

Коnouke констракшн ХХК

АТ-352

5

5

2001

2002

Бббх Сато

 

 

263

333

2002.05.01

Коnouke констракшн ХХК

UNIC UR 332

3.9

3.9

2001

2220

Бббх Сато

 

 

264

334

2002.05.01

Коnouke констракшн ХХК

UNIC UR 332

3.9

3.9

2001

2220

Бббх Сато

 

 

265

042

1998.06.19

УБТЗ-ыэ БҮН

КБ-403

8

8

437

1982

 

 

 

 

266

043

1998.06.19

УБТЗ-ыэ БҮН

5т25

10

10

13033

 

 

 

 

267

044

1998.06.19

УБТЗ-ыэ БҮН

ККС-12.5

12.5

12.5

1990

9116

 

 

 

 

268

 

2001.02.14

УБТЗ БҮН

КС-2561

6.3

6.3

1990

9026639

1990

 

 

 

269

 

484

УБТЗ-ын МБҮйлдвэр

КК-0-12.5

12.5

12.5

1989

1992

 

 

 

270

 

485

УБТЗ-ын МБҮйлдвэр

КК-0-12.5

12.5

12.5

1989

1992

 

 

 

271

 

486

УБТЗ-ын МБҮйлдвэр

КК-20-32

20

20

1986

1987

 

 

 

272

 

472

УБТЗ-ыын  БОС-ийн III анги

КС3575А

10

10

1978

1978

 

 

 

273

 

483

ТЗ-ын орон сууц НГЧ-1

КС-2561

6.3

6.3

1992

1995

 

 

 

274

 

488

УБТЗ-ын СБГТ

ЕДК-251

25

25

1952

1953

 

 

 

275

 

489

УБТЗ-ын СБГТ

КЖДЭ

25

25

1990

1990

 

 

 

276

 

2000.06.30

УБ зүтгүүрийн депо

КМ-10-5к-2042

10

10

1999

904.01

2000

Бббх Ганзориг

 

 

277

220

1999.05.28

Төмөр замын ачих буулгах аниг

КК-32-42

32

32

1998

522

1999

БББХ Аргалант

 

 

278

425

2001.11.09

ТЗ-ын ОУ-ыын тээвэр зуучын төв

КС-55713

25

25

2001

356

2001

Бббх Энхбаасан

 

 

279

 

2001.09.04

УСАГ

КС-2561К

6.3

6.3

1991

1991

Бббх Пүрэвсүрэн

 

 

280

048

1998.07.21

УСАГ

КС-2561

6.3

6.3

9007

 

Мөнхтөр

 

 

281

292

 

УСАГ

КС-3562

10

10

 

 

 

 

 

282

 

2003.11.04

“Ажин трейд” ХХК

КБ-403А

8

8

1986

1670

 

 

 

 

283

 

2003.11.04

“Ажин трейд” ХХК

КБ-403Б

8

8

1988

1742

 

 

 

 

284

 

2003.11.04

“Ажин трейд” ХХК

КБ-403Б

8

8

1987

584

 

 

 

 

285

 

2003.11.04

“Ажин трейд” ХХК

КБ-401

8

8

1983

3872

 

 

 

 

286

 

 

Суурь ХК

КМ-5

5

5

 

 

 

 

 

287

 

 

Суурь ХК

КМ-5

5

5

 

 

 

 

 

288

 

 

Суурь ХК

КМ-10

10

10

 

 

 

 

 

289

 

 

Суурь ХК

КМ-10

10

10

 

 

 

 

 

290

 

 

Эрчим импекс ХХК

ККС-10

10

10

 

 

 

 

 

291

 

 

Эрчим импекс ХХК

ККС-10

10

10

 

 

 

 

 

292

 

 

Эрчим импекс ХХК

ККС-10

10

10

 

 

 

 

 

293

 

 

Эрчим импекс ХХК

ККС-10

10

10

 

 

 

 

 

294

 

 

Г энд трейд ХХК

КБ-403

8

8

 

 

 

 

 

295

 

 

Г энд трейд ХХК

КБ-401

8

8

 

 

 

 

 

296

 

 

Г энд трейд ХХК

ККС-12.5

12.5

12.5

 

 

 

 

 

297

 

2002.07.9

Олон гол трейд ХХК

КС-5363

25

25

 

 

 

 

 

298

 

 

“Олон гол трейд” ХХК

КС-3575А

10

 

1991

1989

 

 

 

299

 

 

“Олон гол трейд” ХХК

КС-5363Б

25

 

1990

1989

 

 

 

300

 

 

“Олон гол трейд” ХХК

КМ-10-5К-16.5-12У1

10

 

1990

1988

 

 

 

301

 

 

“Олон гол трейд” ХХК

КМ-10-5К-16.5-12У1

10

 

1990

1988

 

 

 

302

 

 

Ханын материалын комбинат

КМ-2Е

3

 

1988

 

 

 

 

303

 

 

Ханын материалын комбинат

КМЕ-5

5

 

1988

1988

 

 

 

304

 

 

Ханын материалын комбинат

КК-20

20

 

1988

 

 

 

 

305

 

 

Говь ХХК

КМ-10С-16.5

10

 

1987

 

 

 

 

306

 

 

Говь ХХК

КМ-10С-16.5

10

 

1987

 

 

 

 

307

 

 

Говь ХХК

КМ-10С-16.5

10

 

1987

 

 

 

 

308

 

 

Говь ХХК

Г8Т-40

10

 

1987

 

 

 

 

309

 

 

Ундрах бүтээмж ХХК

КБ-403Б

12

12

1989

1989

 

 

 

310

 

 

Ундрах бүтээмж ХХК

КБ-401

8

8

1988

1988

 

 

 

311

 

 

Ундрах бүтээмж ХХК

КС-5363Б

25

25

1988

1987

 

 

 

312

 

 

Ундрах бүтээмж ХХК

КС-4561 АМ

16

16

1984

1983

 

 

 

313

 

1998.04.27

БЦ-ийн158-р анги

КС-2561

6.3

6.3

 

1984

Машинч Бат-Өлзий

 

 

314

 

 

БЦ-ийн 030-р анги

КС-3575А

10

10

890799

 

 

 

 

315

 

 

БЦ-ийн 030-р анги

ККС-10

10

10

 

 

 

 

 

316

 

2000.0628

Туушин ХХК

К-162

16

16

1985

 

Бббх  Гомбодорж

 

 

317

 

2000.0628

Туушин ХХК

КСК-32

32

32

1994

506

1994

Бббх  Гомбодорж

 

 

318

 

2000.0628

Туушин ХХК

КС-4561

16

16

1989

3870

1989

Бббх  Гомбодорж

 

 

319

 

 

Байгууламж

ККС-10

10

10

 

 

 

 

 

320

 

 

Байгууламж ХХК

КС-3577

12

12

 

 

 

 

 

321

 

 

Байгууламж ХХК

КС-4361

16

16

 

 

 

 

 

322

319

 

Сонсголон бармат ХК

КМ-10П-16.5

10

10

1984

49068

1988

 

 

 

323

320

 

Сонсголон бармат ХК

КМ-16.5-1692

10

10

1984

49069

1988

 

 

 

324

 

 

Чандмань –Илч ОНӨҮГ

КС2561

6.3

6.3

1980

1980

 

 

 

325

 

 

Чандмань –Илч ОНӨҮГ

КС-4561

16

16

1985

1985

 

 

 

326

 

2003.10.08

Харш констракшн ХХК

КС-4361

16

16

1989

 

1989

Бббх Т. Мандах

 

 

327

 

2003.10.08

Харш констракшн ХХК

КС-4361

16

16

1989

076

1989

Бббх Б. Ламчин

 

 

328

 

 

Агротех импекс ХХК

КК-30-32

30

30

 

 

 

 

 

329

 

 

Агротех импекс ХХК

КК-12.5

12.5

12.5

 

 

 

 

 

330

 

 

Агротех импекс ХХЗ

КС-3577

12

12

 

 

 

 

 

331

 

 

Далай буян ХХК

ККС-10

10

10

 

 

 

 

 

332

 

 

Далай буян ХХК

КМ-10

10

10

 

 

 

 

 

333

 

2002.11.06

Пром импорт ХХК

КБ-160А

8

8

1981

3411

1982

Бббх Мягмаржав

 

 

334

 

 

Пром импорт ХХК

КБ-403

8

8

 

 

 

 

 

335

 

2002.07.24

Jand E ХХК

QTZ-400

4

4

2001 БНХАУ

2002

Бббх Батдорж

 

 

336

 

2002.07.24

Jand E ХХК

QTZ-400

4

4

2001 БНХАУ

2002

Бббх Батдорж

 

 

337

 

2002.11.14

Эрин транс ХХК

КСК-32

32

22

32

22

1986

312

1990

Бббх Мөнхтулга

 

 

338

 

2002.11.14

Эрин транс ХХК

КСК-10

10

10

1986

51000

1990

Бббх Мөнхтулга

 

 

339

 

2002.12.25

Nэнд G инженеринг ХХК

КБ-308

8

8

1982

853

1982

Бббх Отгон

 

 

340

 

2002.12.25

Nэнд G инженеринг ХХК

КБ-403А

8

8

1984

1032

1984

Бббх Отгон

 

 

341

080

 

“Сита ” ХК

Гүүрэн КМ-10

10

10

 

 

 

 

 

342

081

 

“Сита ” ХК

Гүүрэн КМ-10

10

10

 

 

 

 

 

343

082

 

“Чандмант ” ХК

КС-3575

10

10

 

 

 

 

 

344

083

 

“Чандмант ” ХК

КС-2561

6.3

6.3

 

 

 

 

 

345

 

2001.03.09

Булигаар ХК

SLD-100/2

5

5

1986

486

1986

Бббх Гомбо-Ичин

 

 

 

346

 

2001.03.09

Булигаар ХК

SLD-100/2

3.2

3.2

1986

1986

Бббх Гомбо-Ичин

 

 

 

347

 

2002.06.24

Хөнгөн бетон ХК

Гүүрэн кран КМ-4

6

6

1981

1984

Бббх Баярсайхан

 

 

348

 

2002.06.24

Хөнгөн бетон ХК

Гүүрэн кран КМ-2

4

4

1981

1984

Бббх Баярсайхан

 

 

349

 

2002.07.9

Өргүүр ХХК

КС-5363

25

25

 

 

 

 

 

350

 

2002.07.9

Өргүүр ХХК

КС-5363

25

25

 

 

 

 

 

351

 

 

“ДОЦ ” ХХК

КБ-100

8

8

1988

2216

 

 

 

 

352

 

 

“ДОЦ ” ХХК

БКСМ-14ПМ

 

 

 

 

 

 

 

353

 

 

“Энхбол ” ХХК

КС-3575

10

10

1988

1139

 

 

 

 

354

 

1999.05.30

“Энхбол ” ХХК

КС-3577

10

10

1986

739638

1986

 

 

 

355

 

476

Усжуулагч ОНӨҮГ

КС-2561

6.3

6.3

1984

1984

 

 

 

356

 

477

Усжуулагч ОНӨҮГ

КС-2561

6.3

6.3

1990

1990

 

 

 

357

 

 

Ган морьт бор ХХК

ДЭК-251

25

25

1986

5051

1990

 

 

 

358

 

2002.12.15

Ган морьт бор ХХК

КБ-401

8

8

1982

2463

1983

Бббх Александр

 

 

359

 

 

Нийслэл Өргөө ХК

КБ-403

6

6

1989

1010

 

Бббх Базаррагчаа

 

 

360

 

2001.12.10

Нийслэл Өргөө ХК

КБ-403

8

8

 

1827

 

 

 

 

361

 

2001.09.11

Материал импекс ХХК

КБ-403

8

8

1985

190

1985

Бббх Бататгах

 

 

362

 

 

Материал импекс ХХК

КС-4561

16

16

 

 

 

 

 

363

 

 

Өргөн жим ХХК

КС-2561

6.3

6.3

1997

1988

 

 

 

364

 

 

Өргөн жим ХХК

КС4361

16

16

1978

1976

 

 

 

365

 

 

Жол ХХК

КС-4561

16

 

1989

1988

 

 

 

366

 

 

Жол ХХК

КС-4561

16

 

1988

1987

 

 

 

367

 

1998.

11.04

“Эмон ” ХХК

КС-5363

25

25

1989

 

Б.Б.Б.Х. Сүндэв

 

 

368

 

1998.12.30

“Комит ” ХХК 

КС-4562

16

16

1990

419

1990

 

 

 

369

 

 

Эгцлүүр ХХК

КС-4561

16

16

1983

453343

1983

 

 

 

370

 

2002.12.15

“Ах дүүс Анд” ХХК

КБ-401

8

8

1982

2463

1983

Бббх Александр

 

 

371

 

2000.03.24

Мастер хайндс ХХК

КБ-403

8

8

1998

1321

2000

 

 

 

372

 

2000.04.08

“Улаанбаатар импекс”  ХХК

КСК-32-32

32

32

1989

321

1991

Бббх Б. Улаан

 

 

373

 

 

Эвийн гэрээ ХХК

КС-3575

10

10

1989

1989

 

 

 

374

 

 

Баянбогд ХК

КС-4561

16

16

1987

1987

 

 

 

375

 

 

Ган морьт ХХК

КС5-363

25

25

 

 

 

 

 

376

 

 

Улсын нөөцийн газар

КС-4561

16

16

 

 

 

 

 

377

 

 

ЧММ ХХК

КС-3575

10

8

1989

289

1990

Бббх Аюуш

 

 

378

 

2003.07.29

Стиль-Орд ХХК

КБ-403

8

8

1985

273

1986

Бббх Баатар

 

 

379

 

2003.08.02

ТБЦТСүлжээ  ХК

КС-45719

20

20

2003

6152

2003

Бббх Мөнх-Оргил

 

 

380

 

 

БНХАУ “Яо-жин” ХХК “Зоос банк” ХК

QTZ-63

6

6

2002

2003

Бббх Лхагвасүрэн

 

 

381

 

2003.07.27

БЗӨБЦТСүлжээ ХК

КС-2561

6.3

6.3

1992

1992

 

 

 

382

 

 

Зэв концерн ХХК

ККС-10

10

10

 

 

 

 

 

383

 

2003.9.22

“Жин Би” ХХК

(“Жугамт”) ХХК

QTZ-630

6

6

2003.8

203089021s

2003.9

 

 

 

384

 

2002.11.13

Хөх чоно интернейшнл ХХК

КБ-401А

8

8

1978

2462

2002

Бббх Александр

 

 

385

 

2002.05.21

Монор Те ХХк

КС-3575

10

10

 

 

Бббх Дугардорж

 

 

386

007

1998.01.20

Дорны өргөө ХК

КС-4361А

16

16

1983 8308071

 

Шинэчлэн бүртгэв

 

Батсайхан (зах -)

387

009

1998.02.20.

Нүүрсний газар

КС-45719-2

20

20

1997 030

1998.02

Б.Б.Б.Х Б.Баярсайхан

 

 

388

014

1998.04.02

ММТ  ХХК

КС-4561

16.0

16.0

50589

1985

 

 

 

389

 

2000.01.17

МТТ

КК-50-42

50

50

1981

1004

1982

Ббх Хашбаатар

 

 

390

015

1998.04.03

“Есөн-Эрдэнэ ”  ХХК

КС-4561

16.0

16.0

 

1985

Б.Б.Б.Х Дорж

 

 

391

 

1998.09.17

“Хасу мандал ” ХХК

КБ-401

8

8

4121

 

 

 

 

392

 

 

“Энххүслэн” нөхөрлөл

КС-4561

16

16

 

 

 

 

 

393

 

 

“Цүүц ” ХХК

КС-3562

10

10

1097

 

 

 

 

394

 

 

“Хөх тугт ” ХХК

КС-3575

10

10

900866

 

 

 

 

395

 

 

Дорсан ХХК 

КС-3575

10

10

1985

3589

 

 

 

 

396

 

 

“Жалга ” ХХК

КС-3562

10

10

8720012

 

 

 

 

397

 

 

“ЦМК ” ХХК

КС-4561

16

16

 

 

 

 

 

398

 

 

“Гана-Орд” ХХК

ККС-10

10

 

1990

1984

 

 

 

399

 

1998.

11.11

“World транс” ХХК

КС-4561

16

16

1986

1986

 

 

 

400

 

1999.02.22

“Уорлд транс ” ХХК

КС-50

50

50

 

920

 

 

 

 

401

 

1999.03.09

“Кримон ” ХХК

КБ-308

8

8

1981

264

1982

БББХ  Кучеренко

 

 

402

 

1999.04.29

“Хэт ” ХХК

КС-45719

20

20

1998

048

1999

БББХ Алтанхуяг

 

 

403

 

1999.09.11

“Гошо ” ХХК

КБ-308

8

8

 

 

 

 

 

404

 

 

“НАБУК ” ХК

КС-3562

10

10

 

8270

 

Бббх Отгонбаяр

 

 

405

 

 

Цахир хан ХХК

КС-4361

16

16

1981

 

Бббх Жаргалсайхан

 

 

406

 

 

Эгцлүүр ХХК

КС-4561

16

16

1983

453343

1983

 

 

 

407

 

2000.03.24

Мастер хайндс ХХК

КБ-403

8

8

1998

1321

2000

 

 

 

408

 

2000.07.09

Монгол экспресс ХХК

КК-50-42

50

50

1979

907

 

Бббх алтан дөш

 

 

409

 

 

Вагнер Ази ХХК

КМ-10-16.5-10

10

10

1988

1988

Бббх Нямгэрэл

 

 

410

 

2001.0122

Бридж констрашн ХХК

КС-5363Б

25

25

1977

4126

1977

Бббх Батсүх

 

 

411

 

2001.03.13

Ивээл булаг ХХК

КБ-403

8

8

1989

11802

1989

 

 

 

412

 

2001.03.14

Баярс констракшн ХХК

КБ-403

8

8

 

11010

 

 

 

 

413

 

20001.04.17

МИГЭ  ХК

ККС-10

10

10

1984

3120

1984

 

 

 

414

 

2001.06.04

Минжийн булган ХХК

КМ-10-16.5

10

10

1990

1990

Бббх Цэрэндорж

 

 

415

 

 

Талын сувд  ХХК

КС-3575

10

10

 

 

 

 

 

416

 

 

ДБЭХС  ХК

КС-3562

10

10

1976

1976

 

 

 

417

 

 

“Аригун” ХХК

КС-4561

16

16

1987

1986

 

 

 

418

 

 

Инкон ХХК

КБ-403Б

8

8

1990

1669

1991

 

 

 

419

 

 

Заг ХХК

КБ-403

8

8

1990

1990

1990

Бббх Баатархүү

 

 

420

 

2001.09.30

ИТҮСТ ХХК

КБ-401А

8

8

1980

3180

1980

 

 

 

421

 

 

Автотранс ХХК

КС-3562

10

 

1978

 

 

 

 

422

 

 

Учирал ХХК

КБ-403

8

8

1991

1993

 

 

 

423

 

2002.10.30

Талын гол ХХК

КС-4561

16

16

 

 

 

 

 

424

 

2002.02.21

Налайх эрчим хүч

КС-2561

6.3

6.3

1989

8926452

1989

 

 

 

425

 

2002.05.24

Прогрессс транс ХХК

КСК-32-32

32

32

1987

230/419

1996

Бббх Мөнхчулуун

 

 

426

 

2002.07.05

Азийн суварга ХХК

QMZ

3

3

2002

7-2002-14

2002

Бббх Баярсайхан

 

 

427

 

2002.07.23

Хэмжил ХХК

КБ-403Б

8

8

1990

585

1990

Бббх Майдар

 

 

428

 

2002.08.25

Дулааны цахилгаан станц

КС-2561

6.3

6.3

1984

1984

 

 

 

429

 

2002.08.25

УСАГазар

КС-2561

6.3

6.3

1986

1986

 

 

 

430

 

445

Таван толгой  ХК

КС-2561

6.3

6.3

1983

1983

 

 

 

431

 

049

“Хасу мандал ” ХХК

КБ-401

8

8

1984

4121

 

 

 

 

432

 

 

Алтан тулгуур ХХК

КБ-100

5

5

1992

1992

 

 

 

433

 

 

Бэрсүм ХХК

КБ-308

8

 

1984

1983

 

 

 

434

 

 

Көшелик компани

КБ-610

30

 

1990

1989

 

 

 

435

 

 

Ганьт ХХК

КБ-403

8

8

 

 

 

 

 

436

 

 

Нэмүт ХХК

КС-3575

10

10

 

 

 

 

 

437

 

 

Сумфакс ХХК

КС-3575

10

10

 

 

 

 

 

438

 

 

Хийморь ХХК

КС-4361

16

16

 

 

 

 

 

439

 

 

Хаш-Өргөө ХХК

КС-3575А

10

10

1989

1989

 

 

 

440

 

 

Жаргалантын алтны уурхай

СМК-14

14

14

1994

1994

 

 

 

441

 

 

Алтан тулгуур ХХК

ГД-5

5

5

1992

1992

 

 

 

442

 

 

“Агос ” ХХК

КС-5363

25

 

1997

 

 

 

 

443

 

 

“ Монгод алт ” ХК

КС-4561

16

 

1996

 

 

 

 

444

 

 

ЗЗА-ын компани

КС-4561

16

 

1988

 

 

 

 

445

 

 

Зуурмаг ХХК

КС-4561

16

 

1987

 

 

 

 

446

 

 

Ёст тохой ХХК

КС-2561

6.3

 

1988

 

 

 

 

447

 

 

ЗХ*ний 325-р анги

КС-2561

6.3

 

1980

 

 

 

 

448

 

 

Зост-Өргөө ХК

КС-3562А

10

 

1982

 

 

 

 

449

 

 

Хувийн Хүрэлбаатар

КС-5363

25

25

1989

1514

1989

 

 

 

450

 

1999.06.10

Хувийн Самбуу

ДЭК-251

25

25

1980

6220

1980

 

 

 

451

 

 

Хувийн

КС-2561

6.3

6.3

 

 

Бббх Нанжид

 

 

452

 

 

Хувийн

КС-2561

6.3

6.3

 

820072

 

Бббх Баттулга

 

 

453

 

2002.09.18

Хувийн Баярмагнай

КС-5363

25

25

1988

1238

1989

 

 

 

454

 

2000.10.19

Хувийг Түвшин

КС-5363

25

25

1987

638

1988

 

 

 

455

 

2000.10.24

Хувийн Анхбаатар

ДЖ-251

25

25

1989

5992

1989

 

 

 

456

 

2000.11.08

Хувийн Цогхүү

КС-4561

16

16

1983

50216

1983

 

 

 

457

 

2001.06.28

Хувийн Нарангэрэл

КС-4561

16

16

 

 

 

 

 

458

 

Д/Д

Байгууллага

Захирал буюу б.б.б.х

Хаяг

Утас

 

 

 

 

 

459

 

1998.06.18

Батболд хувийн 

КС-4561

16

16

1989

5044

1989

Б.Б.Б.Х батболд

 

 

460

 

1998.06.25

Пүрэвдорж

КС-3562

10

10

 

1998

Энхсайхан

 

 

461

 

1998.12.25

Хувийн Баатархүү

КС-2561

6.3

6.3

1987

21845

 

БББХ Баатархүү

 

 

462

 

1999.02.08

Хувийн Түмэнжаргал

КС-4561А

16

16

1983

50099

1984

БББХ Түмэнжаргал

 

 

463

 

1999.05.26

Батсүхийн

Батмагнай

ДЭК-251

25

25

1986

4755

1989

 

 

 

464

 

2002.07.9

Хувийн Мөнхбаатар

КС-5363

25

25

 

 

 

 

 

465

 

2002.07.9

Хувийн Мөнхбаатар

КС-5363

25

25

 

 

 

 

 

466

 

 

Анар

КС-3562

10

10

1981

6800289

1981

 

 

 

467

 

480

Хувийн Пүрэвсүрэн

КС-2561

6.3

6.3

 

 

 

 

 

468

 

 

Төмөрбаатар хувийн

КС-3577

12

12

 

 

 

 

 

469

 

 

Ганболд хувийн

КС-3575

10

10

 

 

 

 

 

470

 

 

Ц. Даваахүү

КС-2561

6.3

6.3

1989

1988

 

 

 

471

 

 

Б. Жагварал

КС-2561

6.3

6.3

1989

1989

 

 

 

472

 

 

Иргэн Нанжид

КС-2561

6.3

 

1986

 

 

 

 

473

 

 

Иргэн М. Баттулга

КС-2561

6.3

 

1989

 

 

 

 

474

 

 

Бэгзсүрэн  Баттөмөр

КС-2561Д

6.3

 

1989

1988

 

 

 

475

 

 

Галбадрах  Намсрай

КС-4561

16

 

1988

1988

 

 

 

476

 

 

Баягаа

КС-3537

19

 

1990

1987

 

 

 

477

 

 

Гомбожав  Төмөрбаатар

КС-3562Б

10

 

1985

1983

 

 

 

478

 

 

Янсанжав  Гомбосүрэн

КС-2561

6.3

 

1990

1989

 

 

 

479

 

 

Б. Нэргүй

КС-2561К

6.3

 

1984

1984

 

 

 

480

 

 

н. Хатанбаатар

КС-2561

6.3

 

1987

1987

 

 

 

481

 

 

Дэндэв  Батмөнх

КС-3562

10

 

1987

 

 

 

 

482

 

 

Н. Ганбат

КС-3577

10

 

1986

1986

 

 

 

483

 

 

Дашдорж Эрдэнэцогт 

КС-3575

10

 

1988

 

 

 

 

 

 

 

Цамхагт кран

 

Бүртгэлийн дугаар

Үйлдвэрийн газар, цехийн нэр, суурилуулсан газар

Объектын марк, үндсэн үзүүлэлт

Даралт, даац

(Тн-оор )

Үйлдвэрлэсэн заводын дугаар  он

Ашиглалтанд орсон он

Тайлбар

Тооцооны

Зөвшөөрсөн

1

042

УБТЗ-ыэ БҮН

КБ-403

8

8

1982

437

 

 

2

049

“Хасу мандал ” ХХК

КБ-401

8

8

1984

4121

 

 

3

059

“ДОЦ ” ХХК

КБ-100

8

8

1988

2216

 

 

4

064

“Дорнод барилга ” ХК

КБ-308

12

12

1980

406

 

 

5

067

“Дорнод барилга ” ХК

КБ-308

12

12

1980

406

 

 

6

099

“Одмөнх ” ХХК

КБ-160.2

8

8

1977

1206

1979

 

7

102

“Кримон ” ХХК

КБ-308

8

8

1981

264

1982

 

8

116

“Эрэл ” АММБ

КБ-405Б

8

8

1990

464

 

 

9

213

Эрдэнэт УҮГ ГОК

Барилга зас. цех

КБ-401

8

8

 

 

 

10

214

Эрдэнэт УҮГ ГОК

Барилга зас. цех

КБ-401

8

8

 

 

 

11

215

Эрдэнэт УҮГ ГОК

Барилга зас. цех

КБ-401

8

8

 

 

 

12

225

“Гошо ” ХХК

КБ-308

8

8

 

 

 

13

244

зарубежстрой

КБ-403

8

8

1986

343

1986

 

14

249

зарубежстрой

КБ-308А

8

8

1988

553

1988

 

15

256

зарубежстрой

КБ-308

8

8

1982

823

1982

 

16

260

зарубежстрой

КБ-403

8

8

1987

1496

1987

 

17

261

зарубежстрой

КБ-308

8

8

1988

552

1988

 

18

266

зарубежстрой

КБ-308

8

8

1982

852

1982

 

19

335

Jand E ХХК

QTZ-400

4

4

2001 БНХАУ

2002

 

20

336

Jand E ХХК

QTZ-400

4

4

2001 БНХАУ

2002

 

21

338

“Ах дүүс Анд” ХХК

КБ-401

8

8

1982

2463

1983

 

22

350

Бор -Өндөр

Су-7

КБ-100

5

5

1981

1467

1982

 

23

360

Мастер хайндс ХХК

КБ-403

8

8

1998

1321

2000

 

24

376

Одмөнх ХХК

КБ-405

9

9

1987

 

1989

 

25

381

Зарубежстрой

КБ-403

8

8

1987

1795

1988

 

26

382

Зарубежстрой

КБ-403

8

8

1983

140

1983

 

27

392

Нийслэл Өргөө ХК

КБ-403

8

8

1989

1010

 

 

28

404

Ивээл булаг ХХК

КБ-403

8

8

1989

11802

1989

 

29

405

Эрэл АММБ

КБ-403

8

8

1990

579

1990

 

30

406

Баярс констракшн ХХК

КБ-403

8

8

 

11010

 

 

31

417

Материал импекс ХХК

КБ-403

8

8

1985

190

1985

 

32

422

Инкон ХХК

КБ-403Б

8

8

1990

1669

1991

 

33

423

Заг ХХК

КБ-403

8

8

1990

1990

1990

 

34

424

ИТҮСТ ХХК

КБ-401А

8

8

1980

3180

1980

 

35

427

Нийслэл Өргөө ХК

КБ-403

8

8

1988

1827

 

 

36

428

Монголросцветмет нэгдэл

КБ-100

5

5

1989

2514

1989

 

37

429

Монголросцветмет нэгдэл

КБ-308

8

8

1988

1853

1988

 

38

438

Азийн суварга ХХК

QMZ

3

3

2002

7-2002-14

2002

 

39

444

Хэмжил ХХК

КБ-403Б

8

8

1990

585

1990

 

40

455

Пром импорт ХХК

КБ-160А

8

8

1981

3411

1982

 

41

456

Хөх чоно интернейшнл ХХК

КБ-401А

8

8

1978

2462

2002

 

42

459

Nэнд G инженеринг ХХК

КБ-308

8

8

1982

853

1982

 

43

460

Nэнд G инженеринг ХХК

КБ-403А

8

8

1984

1032

1984

 

44

509

ЗХ-ийн БЦУГ

КБ-401

8

8

1978

1979

 

45

517

Стиль-Орд ХХК

КБ-403

8

8

1985

273

1986

 

46

519

БНХАУ “Яо-жин” ХХК “Зоос банк” ХК

QTZ-63

6

6

2002

2003

 

47

 

“Машин механизм” ХК

КБ-403

8

8

1988

1033

1984

 

48

 

“Машин механизм” ХК

КБ-403

8

8

1988

335

1988

 

49

 

“Машин механизм” ХК

КБ-403

8

8

1988

350

1988

 

50

 

“Машин механизм” ХК

КБ-403

8

8

1988

337

1988

 

51

 

“Машин механизм” ХК

КБ-403

8

8

1987

191

1987

 

52

 

“Машин механизм” ХК

КБ-403

8

8

1988

465

1988

 

53

 

“Машин механизм” ХК

КБ-403

8

8

1988

493

1988

 

54

 

“Машин механизм” ХК

КБ-403

8

8

1988

1100

1988

 

55

 

“Машин механизм” ХК

КБ-403

8

8

1986

1593

1986

 

56

 

“Машин механизм” ХК

КБ-403

8

8

1988

496

1988

 

57

 

“Машин механизм” ХК

КБ-403

8

8

1989

551

1989

 

58

 

“Машин механизм” ХК

КБ-403

8

8

1990

1101

1990

 

59

 

“Машин механизм” ХК

КБ-403

8

8

1988

3411

1988

 

60

 

“Машин механизм” ХК

КБ-403

8

8

1989

1995

 

61

 

“Машин механизм” ХК

КБ-401

8

8

1983

4054

1983

 

62

 

“Машин механизм” ХК

КБ-401

8

8

1983

3470

1983

 

63

 

“Машин механизм” ХК

КБ-401

8

8

1988

3440

1995

 

64

 

“Машин механизм” ХК

КБ-401

8

8

1983

4055

1983

 

65

 

“Машин механизм” ХК

КБ-401

8

8

1982

4401

1982

 

66

 

“Машин механизм” ХК

КБ-401

8

8

1982

3410

1982

 

67

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-403

8

8

1989

4767

1999

 

68

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-403

8

8

1989

5198

1996

 

69

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-403

8

8

1990

205

1990

 

70

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-403

8

8

1990

830

2000

 

71

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-308

10

10

1987

5200

1997

 

72

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-572

10

10

1985

4691

1985

 

73

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-572

10

10

1986

2812

1986

 

74

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-572

10

10

1984

4662

1985

 

75

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

ГПК-5N

5

5

 

 

 

76

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-401

8

8

1977

379

1977

 

77

 

УБ Эрдэнэт үйлдвэр

КБ-401

8

8

1988

4817

1996

 

78

 

Эрэл ХХК

КБ-403

8

8

1989

1990

 

79

 

Пром импорт ХХК

КБ-403

8

8

 

 

 

80

 

Г энд трейд ХХК

КБ-403

8

8

 

 

 

81

 

Г энд трейд ХХК

КБ-401

8

8

 

 

 

82

 

Учирал ХХК

КБ-403

8

8

1991

1993

 

83

 

Ундрах бүтээмж ХХК

КБ-403Б

12

12

1989

1989

 

84

 

Ундрах бүтээмж ХХК

КБ-401

8

8

1988

1988

 

85

 

Алтан тулгуур ХХК

КБ-100

5

5

1992

1992

 

86

 

Зарубежстрой компани

КБ-403

8

8

1988

 

 

87

 

Бэрсүм ХХК

КБ-308

8

 

1984

1983

 

88

 

Көшелик компани

КБ-610

30

 

1990

1989

 

89

 

Залуур-Алтай  ХХК 

КБ-401

8

 

1988

1986

 

90

 

Ховдын Өргөө ХХК

КБ-401

8

 

1988

1988

 

91

 

Ганьт ХХК

КБ-403

8

8

 

 

 

92

 

 

 

 

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 оны  улсын хэмжээнд ЗЦГ-аас автотехникийн үзлэгээр тоологдсон авто болон өөрөө явагч краны судалгаа

 

Краны марка

Хаана байрлагдсан

Тоо

Нийт дүн

Тайлбар

1

Январец

Нийслэлд

-

1

 

Орон нутагт

1

2

Камаз

Нийслэлд

3

5

 

Орон нутагт

2

3

Зил-130

КС-2561

Нийслэлд

63

127

 

Орон нутагт

64

4

Зил-133

КС-3575

Нийслэлд

49

71

 

Орон нутагт

22

5

МАЗ

КС-3517

Нийслэлд

21

56

 

Орон нутагт

35

6

КРАЗ

КС-4564

Нийслэлд

52

97

 

Орон нутагт

45

7

КС-45719-2

Нийслэлд

5

10

 

Орон нутагт

5

8

Дугуйт кран

Нийслэлд

12

26

 

Орон нутагт

14

9

Гинжит кран

Нийслэлд

10

25

 

Орон нутагт

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

 

Нийслэлд

215

418

 

Орон нутагт

203

 

 

Краны судалгаа

2003 он

Байгууллагын

нэр

Эзэм-шигч

Краны марка

Он

Тоо

Тайлбар

1

Суурь ХХК

 

Гүүрэн

 

4

 

2

Зарубежстрой

 

КБ-

КС-

Гүүрэн

 

8

7

1

 

3

Ганморьт

 

ДЭК-251

КС-5363

 

1

1

 

4

Промимпорт

 

5363

403

 

1

1

 

5

……..импекс

 

ГКС-10

 

4

 

6

Улсын нөө-цийн газар

 

КС-4561

 

1

 

7

Агротехимпекс

 

КК-3032

ККС-12.5

КС-3577

 

1

1

1

 

8

Төмөрбаатар

хувийн

КС-3577

 

2

 

9

Тех.импорт

 

ККС-30

 

1

 

10

Эрэл

 

КБ-403

КС-5363

КС-4361

КБ-405

 

2

2

1

1

 

11

Мөнхбаатар

 

КС-5363

 

2

 

12

Ганболд

хувийн

КС-3575А

 

1

 

13

НЭМҮТ ХХК

 

КС-3575

 

1

 

14

Сумфакс ХХК

 

КС-3575

 

1

 

15

Хийморь ХХК

 

КС-4561

 

1

 

16

Зэв концерн

 

ККС-10

 

1

 

17

Эрин транс

 

ККС-32

ККС-10

 

1

1

 

18

БҮК

 

Гүүрэн 15

10

5

КС-3575

 

 

12

2

2

1

 

19

Байгууламж Од

 

ККС-10

КС-3577

КС-4561

 

1

1

1

 

20

Далай буян

 

ККС-10

Гүүрэн

 

1

1

 

21

Улаанбаатар барилга ХК

 

КС-4361

КС-2561

КС-3575

КС-5363

КС-4561

 

3

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авто болон өөрөө явагч кран (хийн дугуйт ба гинжит)

 

Бүртгэлийн дугаар

Үйлдвэрийн газар, цехийн нэр, суурилуулсан газар

Объектын марк, үндсэн үзүүлэлт

Даац

(Тн-оор )

Үйлдвэр-лэсэн заводын дугаар  он

Ашиглалтанд орсон он

Тайлбар

Тооцооны

Зөвшөөрсөн

1

 

Эрчим ХК БУ-ын 4-р контор

КС4562

17

 

1990

1988

 

2

 

Эрчим ХК БУ-ын 4-р контор

КС-3575

10

 

1990

1989

 

3

 

Загастай АА

КС-4561

16

 

1987

1985

 

4

 

Барлау ХХК

КС-3345

10

 

1990

1989

 

5

 

Медине хоршоо

КС-2511

5

 

1989

1988

 

6

 

Эрчим хүчний станц

КС-2561Д

6.3

 

1981

1980

 

7

 

Усжуулах ХХК

Tadano

КС-6386

40

 

1998

1996

 

8

 

Барилга байгууламж ХХК

КС-3537

10

 

1987

 

 

9

 

Эрчим хүчний станц

КС-3561

10

 

1983

 

 

10

 

Зам засвар арчлалтын нэгдэл

КС-4361

16

 

1997

 

 

11

 

Арвин Бэлт  ХХК

КС-4561

16

 

1988

 

 

12

 

Хас түлхүүр ХК

КС-3575

10

 

1989

1989

 

13

 

Хас түлхүүр ХК

КС-3577

10

 

1984

1984

 

14

 

Хас түлхүүр ХК

КС-4561

16

 

1983

1983

 

15

 

Хас түлхүүр ХК

КС-5363

25

 

1988

1983

 

16

 

Ган нэгдэл ХК

КС-3562

10

 

1984

1984

 

17

 

Авто зам засвар арчлалт ХК

КС-3575

10

 

1985

 

 

18

 

ЭХН Үйлдвэр

КС-2561

6.3

 

1981

1980

 

19

 

Жирмийн сүлжээ ХК

КС-6010

27

 

1991

 

 

20

 

ЭХҮ

КС-3561

10

 

1985

 

 

21

 

Мөнх -Өргөө компани

КС-3562Б

10

 

1985

 

 

22

 

Бамбар ХХК

КС-2561

6.3

 

1984

1983

 

23

 

Цахилгаан шугам сүлжээ

КС-2561

6.3

 

1982

 

 

24

 

Цахилгаан шугам сүлжээ

КС-4561

16

 

1989

 

 

25

 

Суварга –Эв ХХК

КС-3501

10

 

1984

 

 

26

 

Суварга –Эв ХХК

КС-3501

10

 

1984

 

 

27

 

Буянт гол ХХК

КС-4561

16

 

1989

1990

 

28

 

Дулааны ЭХН үйлдвэр

КС-2561

6.3

 

1989

1989

 

29

 

Тусгал төв ХХК

КС-4561

16

 

1982

1982

 

30

 

ЦШСГазар

КС-2561

6.3

 

2000

1996

 

31

 

Эрчим хүчний үйлдвэр УҮГ

КС-2561

6.3

 

1983

1982

 

32

 

Ус ХК

КС-2561

6.3

 

1983

 

 

 

 

 

 

Авто болон өөрөө явагч кран (хийн дугуйт ба гинжит)

 

Бүртгэлийн дугаар

Үйлдвэрийн газар, цехийн нэр, суурилуулсан газар

Объектын марк, үндсэн үзүүлэлт

Даац

(Тн-оор )

Үйлдвэр-лэсэн заводын дугаар  он

Ашиглалтанд орсон он

Тайлбар

Тооцооны

Зөвшөөрсөн

1

001

Шивээ Овоо  ХК

КС-4561

16

16

1989 1562

 

 

2

003

Шивээ Овоо  ХК

КС-4361А

16

16

1990 9001010

 

 

3

007

Дорны өргөө ХК

КС-4361А

16

16

1983 8308071

 

 

4

008

Сэлэнгэ аймаг ЭХҮ

КС-2561К

6.3

6.3

1990 9026654

1990

 

5

009

Нүүрсний газар

КС-45719-2

20

20

1997 030

1998.02

 

6

010

Монросцветмет СУ-2 заамар

ДЭК-251

25

25

1979 2309

1990

 

7

011

Дархан АГОС

КС-5363

25

25

 

 

 

8

014

ММТ  ХХК

КС-4561

16.0

16.0

50589

1985

 

9

015

“Есөн-Эрдэнэ ”  ХХК

КС-4561

16.0

16.0

 

1985

 

10

016

Баянхонгор ЭХҮ

КС-2561 К

6.3

6.3

18644

1988

 

11

018

БЦ-ийн158-р анги

КС-2561

6.3

6.3

 

1984

 

12

021

Нийгэм ахуйн “Сан ” компани

КС-2561

6.3

6.3

830027

1983

 

13

022

Нийгэм ахуйн “Сан ” компани

КС-4562

20

20

 

1990

 

14

023

Нийгэм ахуйн “Сан ” компани

КС-4561

16

16

 

1986

 

15

024

Монгол транс

КС-4561

16

16

 

1988

 

16

026

Монгол транс

КС-4561

16

16

14661

1985

 

17

027

Монгол транс

КС-4561

16

16

 

 

 

18

029

“Моннаб ” ХК

КС-4561

16

16

51207

1988

 

19

030

“Моннаб ” ХК

КС-2561

6.3

6.3

 

 

 

20

031

“Моннаб ” ХК

КС-2561

6.3

6.3

 

 

 

21

032

Завхан аймаг ЭХҮ

КС-2561

6.3

6.3

13544

 

 

22

034

Завхан аймаг “Алтан хөрш ”ХХК

КС-4561

16

16

801079

 

 

23

035

Завхан аймаг “Алтан хөрш ”ХХК

КС-4561

16

16

51204

 

 

24

039

Завхан аймаг ЗБЗ-ын Улбаа ХХК

КС-4561

16

16

 

 

 

25

040

Завхан аймаг ЗБЗ-ын Улбаа ХХК

КС-5363

25

25

 

 

 

26

041

Батболд хувийн 

КС-4561

16

16

1989

5044

 

 

27

045

Сэлэнгэ Жаргалант өв

КС-4561

16

16

1987

1988

 

28

046

Пүрэвдорж

КС-3562

10

10

 

1998

 

29

048

УСАГ

КС-2561

6.3

6.3

9007

 

 

30

050

Дорнод ДЦС

КС-2561

6.3

6.3

8926084

 

 

31

053

Дорнод “Зуу ”ХХК

КС-2561

6.3

6.3

8926578

 

 

32

054

БЦ-ийн 030-р анги

КС-3575А

10

10

890799

 

 

33

057

“Энхбол ” ХХК

КС-3575

10

10

1988

1139

 

 

34

058

“Энххүслэн” нөхөрлөл

КС-4561

16

16

 

 

 

35

060

“Дорнод барилга ” ХК

КС-2561

6.3

6.3

1982

7111

 

 

36

061

“Дорнод авто зам  ” ХК

КС-2561

6.3

6.3

20297

 

 

37

062

“Цүүц ” ХХК

КС-3562

10

10

1097

 

 

38

063

“Хөх тугт ” ХХК

КС-3575

10

10

900866

 

 

39

068

“Дорнод барилга ” ХК

КС-4561

16

16

 

 

 

40

069

Дорсан ХХК 

КС-3575

10

10

1985

3589

 

 

41

070

“Жалга ” ХХК

КС-3562

10

10

8720012

 

 

42

072

“ЦМК ” ХХК

КС-4561

16

16

 

 

 

43

073

“Дорнод тулга ” ХХК

КС-3575

10

10

 

 

 

44

077

Баянтүмэн тасаг

КДЭ-253

50

50

1199

 

 

45

078

Баянтүмэн тасаг

КС-4561

16

16

3944

 

 

46

079

Баянтүмэн тасаг

КС-2561

6.3

6.3

 

 

 

47

082

“Чандмант ” ХК

КС-3575

10

10

 

 

 

48

083

“Чандмант ” ХК

КС-2561

6.3

6.3

 

 

 

49

085

Дорнод ДЦС

КС-3562

10

10

7956

 

 

50

090

“Эмон ” ХХК

КС-5363

25

25

1989

 

 

51

093

“World транс” ХХК

КС-4561

16

16

1986

1986

 

52

094

Чойр дах ЦШС салбар

КС-4561

16

16

1988

1989

 

53

097

Хувийн Баатархүү

КС-2561

6.3

6.3

1987

21845

 

 

54

098

“Комит ” ХХК 

КС-4562

16

16

1990

419

1990

 

55

100

Хувийн Түмэнжаргал

КС-4561А

16

16

1983

50099

1984

 

56

110

“Эрдэнэ зам ” ТӨҮГ

TL-250

25

25

1994

1996

 

57

111

“Эрдэнэ зам ” ТӨҮГ

Hino  Ymikurso2

3.3

3.3

1994

1996

 

58

112

“Эрдэнэ зам ” ТӨҮГ

Hino  Ymikurso2

3.3

3.3

1994

1996

 

59

113

“Эрдэнэ зам ” ТӨҮГ

Hino  Ymikurso2

3.3

3.3

1994

1996

 

60

114

Хархорин ЦШС

КС-4561

16

16

 

 

 

61

115

Хархорин ЦШС

КС-2561

6.3

6.3

 

9572

 

 

62

118

Багануур ХК

Засварын хэсэг

ДЭК-251

25

25

1980

2490

1982

 

63

120

Багануур ХК

Засварын хэсэг

ДЭК-251

25

25

1980

847

1982

 

64

124

Багануур ХК

ҮАМЗХ

КС-2561

6.3

6.3

1990

9026625

1999

 

65

125

Багануур ХК

ҮАМЗХ

КС-4562

16

16

1990

414

1990

 

66

127

Багануур ХК

ҮАМЗХ

КС-35715

10

10

1997

1237

1998

 

67

129

Багануур ХК

ҮАМЗХ

TG-500

50

50

1998

435964

1998

 

68

130

Багануур ХК

ҮАМЗХ

TL-200E

20

20

1998

350447

1998

 

69

134

Багануур ХК

ЦШС

КС-4561А

16

16

1989

5044

1989

 

70

135

Багануур ХК

ЦШС

КС-2561

6.3

6.3

1985

18639

1987

 

71

137

Багануур ХК

ҮАМХ

КС-4562

16

16

 

 

 

72

140

Багануур ХК

Дулааны станц

КС-2561

6.3

6.3

1981

830002

1982

 

73

141

Улаанбаатар ЦШС

КС-2561

6.3

6.3

1993

9715

1994

 

74

142

Улаанбаатар ЦШС

КС-2561

6.3

6.3

1989

892652

1989

 

75

143

“Хэт ” ХХК

КС-45719

20

20

1998

048

1999

 

76

144

Эрдэнэт ЦШС

КС-4562

16

16

 

5997

 

 

77

145

Эрдэнэт ЦШС

КС-2561

6.3

6.3

 

9026695

 

 

78

208

Эрдэнэт УҮГ ГОК

Сумт кран

40

40

 

 

 

79

209

Эрдэнэт УҮГ ГОК

Сумт кран

20

20

 

 

 

80

210

Эрдэнэт УҮГ ГОК

Ил уурхай

Хийн дугуйт

25

25

 

 

 

81

216

Эрдэнэт УҮГ ГОК Барилга зас. Цех

Хийн дугуйтКС-4361

16

16

 

 

 

82

217

Улаанбаатар ДШС

КС-3571-2

17

17

1999

234

1999

 

83

218

Улаанбаатар ДШС

КС-3575А

10

10

1990

900847

1991

 

84

219

Батсүхийн

Батмагнай

ДЭК-251

25

25

1986

4755

1989

 

85

221

“Энхбол ” ХХК

КС-3577

10

10

1986

739638

1986

 

86

222

Хувийн Самбуу

ДЭК-251

25

25

1980

6220

1980

 

87

224

Багануурын уурхай

КЖД-25

25

25

1993

747

1996

 

88

240

Дархан төмөр. үйлдвэр

FUCSH өөрөө явагч

5

5

 

0276

1994

 

89

241

Хувийн

КС-2561

6.3

6.3

 

 

 

90

242

Хувийн

КС-2561

6.3

6.3

 

820072

 

 

91

243

зарубежстрой

КС-3575

10

10

1990

900936

1990

 

92

245

зарубежстрой

КС-6471

40

40

1989

843

1989

 

93

247

зарубежстрой

КС-4561

16

16

1989

51409

1989

 

94

248

зарубежстрой

КС-5363Б

25

25

1989

2027

1989

 

95

250

зарубежстрой

КС-4361А

16

16

1988

8901002

1988

 

96

251

зарубежстрой

КС-3562

10

10

1987

8720107

1987

 

97

252

зарубежстрой

КС-3575

10

10

1988

880589

1988

 

98

275

Дархан эрэл цемент

АД-28

28

28

 

 

 

99

276

Дархан Ган-Алдар хоршоо

КС-3562

10

10

 

84114386

 

 

100

278

Дархан “Хаш цамхаг ” ХХК

КС-4561

16

16

 

 

 

101

279

“НАБУК ” ХК

КС-3562

10

10

 

8270

 

 

102

280

“Шарын гол ” ХК

КЖД-25

25

25

 

 

 

103

281

“Шарын гол ” ХК

КЖД-25

25

25

 

 

 

104

289

“Өргөө ” ХХК

КС-4561

16

16

1989

1991

 

105

293

Цахир хан ХХК

КС-4361

16

16

1981

 

 

106

294

ДШСГ

АГП-22

300

300 кг

1999

1017

1999

 

107

321

Эгцлүүр ХХК

КС-4561

16

16

1983

453343

1983

 

108

322

Алтан дорнод монгол ХХК

КС-3579

15

15

1999

537

1999

 

109

323

Алтан дорнод монгол ХХК

КС-3579

15

15

1999

537

1999

 

110

330

ЭХУХ-ийн II анги

КС-35719-5

15

15

2001

2001

 

111

331

Коnouke констракшн ХХК

НТ-120

50

50

2000

2002

 

112

332

Коnouke констракшн ХХК

АТ-352

5

5

2001

2002

 

113

333

Коnouke констракшн ХХК

UNIC UR 332

3.9

3.9

2001

2220

 

114

334

Коnouke констракшн ХХК

UNIC UR 332

3.9

3.9

2001

2220

 

115

337

Хувийн Баярмагнай

КС-5363

25

25

1988

1238

1989

 

116

346

Адуунчулуун ХХК

КС-4561

16

16

1975

1975

 

117

348

Бор -Өндөр төмөр замын цех

КЖДЭ-25

25

25

1983

2940

1985

 

118

351

Бор -Өндөр

Автобааз

КС-4561

16

16

1988

1988

 

119

352

Бор -Өндөр төмөр замын цех

СКГ-40/63

40

40

1988

260

1988

 

120

354

Бор -Өндөр  

автобааз

КС-3562

10

10

1985

17486

1985

 

121

355

Бор -Өндөр

Автобааз

КС-4561

16

16

1984

50381

1984

 

122

361

ЭХБУТ ХК

КС-4561

16

16

1993

121

1993

 

123

362

ЭХБУТ ХК

КС-4561

16

16

1988

3872

1988

 

134

363

ЭХБУТ ХК

КС-4561

16

16

1995

1995

 

125

364

ЭХБУТ ХК

КС-4561

16

16

1991

901019

1991

 

126

365

ЭХБУТ ХК

КС-3575

10

10

1991

900846

1991

 

127

366

ЭХБУТ ХК

КС-5363

25

25

1987

355

1987

 

128

374

Туушин ХХК

КС-4561

16

16

1989

3870

1989

 

129

377

Орос Мон. Хамт.

Стройка ХХК

КС-4361

16

16

1987

860604

1987

 

130

379

Золотой восток монголия ХХК

КС-3574

14

14

1993

1157

1995

 

131

380

Золотой восток монголия ХХК

КС-3579

20

20

 

 

 

132

383

Цах. ШСГазар

КС-2561

6.3

6.3

1993

9493

2000

 

133

384

Цах. ШСГазар

КС-2561

6.3

6.3

1993

9471

2000

 

134

385

Хувийг Түвшин

КС-5363

25

25

1987

638

1988

 

135

386

Хувийн Анхбаатар

ДЖ-251

25

25

1989

5992

1989

 

136

387

Ган морьт бор ХХК

ДЭК-251

25

25

1986

5051

1990

 

137

388

Хувийн Цогхүү

КС-4561

16

16

1983

50216

1983

 

138

389

Анар

КС-3562

10

10

1981

6800289

1981

 

139

395

Бридж констрашн ХХК

КС-5363Б

25

25

1977

4126

1977

 

140

396

ДЦС-IV

КС-2561

6.3

6.3

1991

9126785

1992

 

141

397

ДЦС-IV

КС-4562

20

20

1992

1992

 

142

398

ДЦС-IV

КС-4561

16

16

1983

1983

 

143

399

ДЦС-IV

КС-2561

6.3

6.3

1990

1990

 

144

400

ДЦС-III

КС-3577

14

14

1991

1867

1992

 

145

401

УБТЗ БҮН

КС-2561

6.3

6.3

1990

9026639

1990

 

146

407

Золотой восток монголия ХХК

КС-5479

25

25

2000

118

2001

 

147

408

Золотой восток монголия ХХК

КС-5479

25

25

2000

114

2001

 

148

410

Эрдэнэ зам ТӨҮГ

TL-250

25

25

1979

1980

 

149

411

Эрдэнэ зам ТӨҮГ

Xino Unikup-502

3.3

3.3

1992

1992

 

150

412

Эрдэнэ зам ТӨҮГ

Xino Unikup-502

3.3

3.3

1992

1992

 

151

413

Эрдэнэ зам ТӨҮГ

Xino Unikup-502

3.3

3.3

1992

1992

 

152

415

Хувийн Нарангэрэл

КС-4561

16

16

 

 

 

153

416

УСАГ

КС-2561К

6.3

6.3

1991

1991

 

154

425

ТЗ-ын ОУ-ын тээвэр зуучын төв

КС-55713

25

25

2001

356

2001

 

155

430

Талын гол ХХК

КС-4561

16

16

 

 

 

156

431

Налайх эрчим хүч

КС-2561

6.3

6.3

1989

8926452

1989

 

157

432

Алтан дорнод ХХК

КС-3579

15

15

2001

883

2002

 

158

433

Алтан дорнод ХХК

КС-3579

15

15

2001

884

2002

 

159

434

Алтан дорнод ХХК

КС-3579

15

15

2001

885

2002

 

160

439

Хувийн Мөнхбаатар

КС-5363

25

25

1989

1989

 

161

440

Хувийн Мөнхбаатар

КС-5363

25

25

1989

1989

 

162

441

Олон гол трейд ХХК

КС-5363

25

25

1988

1989

 

163

442

Өргүүр ХХК

КС-5363

25

25

1988

1989

 

164

443

Өргүүр ХХК

КС-5363

25

25

1988

1989

 

165

445

Таван толгой  ХК

КС-2561

6.3

6.3

1983

1983

 

166

446

Дулааны цахилгаан станц

КС-2561

6.3

6.3

1984

1984

 

167

447

Говь гурван сайхан ХК

КС-4561

10

10

1985

1985

 

168

448

Говь гурван сайхан ХК

КС-4361

16

16

1988

1988

 

169

449

Говь гурван сайхан ХК

КС-3575А

10

10

 

 

 

170

452

Говь сан ХХК

КС-3562

10

10

1981

1981

 

171

453

УСАГазар

КС-2561

6.3

6.3

1986

1986

 

172

454

Хувийн Хүрэлбаатар

КС-5363

25

25

1989

1514

1989

 

173

461

Ус-Ду ХХК

КС-3575

10

10

1990

1992

 

174

466

УБТЗ-ын Замын-Үүд ШАА анги

ДС-4170

Калмар

41

41

1994

1995

 

175

467

Монор Те ХХк

КС-3575

10

10

 

 

 

176

469

УБТЗ-ын Замын-Үүд ШАА анги

ДС-4170

Калмар

41

41

1994

1995

 

177

470

Сайншанд татах хэсэг

ЕДК-50

50

50

1962

1962

 

178

471

Сайншанд татах хэсэг

КС-2561Е

6.3

6.3

1983

1983

 

179

472

УБТЗ-ыын  БОС-ийн III анги

КС3575А

10

10

1978

1978

 

180

473

Чандмань –Илч ОНӨҮГ

КС2561

6.3

6.3

1980

1980

 

181

474

Чандмань –Илч ОНӨҮГ

КС-4561

16

16

1985

1985

 

182

475

Хувийн Алтангэрэл

КС-4561

16

16

1989

1989

 

183

476

Усжуулагч ОНӨҮГ

КС-2561

6.3

6.3

1984

1984

 

184

477

Усжуулагч ОНӨҮГ

КС-2561

6.3

6.3

1990

1990

 

185

478

Эвийн гэрээ ХХК

КС-3575

10

10

1989

1989

 

186

479

Баянбогд ХК

КС-4561

16

16

1987

1987

 

187

480

Хувийн Пүрэвсүрэн

КС-2561

6.3

6.3

 

 

 

188

483

ТЗ-ын орон сууц НГЧ-1

КС-2561

6.3

6.3

1992

1995

 

189

488

УБТЗ-ын СБГТ

ЕДК-251

25

25

1952

1953

 

190

489

УБТЗ-ын СБГТ

КЖДЭ

25

25

1990

1990

 

191

490

Сэлэнгэ УБТЗ-ын вагон депо

ЕДК-16.8

16

16

1952

1953

 

192

492

СББ  ХХК

КС4561

16

16

1986

1986

 

193

498

Хөтөл ЦШ  ХК

Зуухан цех

КС-8165

100

100

1984

1985

 

194

499

Хөтөл АММБ

КС-3575

10

10

1992

1995

 

195

507

Сэлэнгэ ЦСШГ

КС-2561

6.3

6.3

1986

1988

 

196

508

Сэлэнгэ НААҮГ

КС-2561

6.3

6.3

1990

1990

 

197

514

Төв “Төв Цамхагт” ХХК

КС-2561

6.3

6.3

1984

1985

 

198

515

Төв-Ус ХХК

КС-2561

6.3

6.3

1988

1989

 

199

518

ТБЦТСүлжээ  ХК

КС-45719

20

20

2003

6152

2003

 

200

524

“Бороо гоулд” ХХК

TG-900Е

Тадано

100

100

1978

 

1980

 

201

525

“Бороо гоулд” ХХК

CTL-410

CROWN

41

41

1996

1998

 

202

 

“Машин механизм” ХХК

КС-3577

10

10

1988

1988

 

203

 

“Машин механизм” ХХК

КС-4561

16

16

1983

1984

 

204

 

“Машин механизм” ХХК

КС-4561

16

16

1985

1985

 

205

 

“Машин механизм” ХХК

КС-5363

25

25

1986

1986

 

206

 

“Машин механизм” ХХК

КС-5363

25

25

1986

1988

 

207

 

“Машин механизм” ХХК

КС-5363

25

25

1990

1992

 

208

 

Орхон аймаг

КС-4561

16

16

1994

1999

 

209

 

Орхон аймаг

КС-5363

25

25

1991

1995

 

210

 

Орхон аймаг

КС-2561

6.3

6.3

1989

1995

 

211

 

Орхон аймаг

КС-3562

10

10

1991

1995

 

212

 

Орхон аймаг

СКГ-63

10

10

1991

1994

 

213

 

Орхон аймаг

КС-5363

25

25

1991

1995

 

214

 

Орхон аймаг

СКГ-63

10

10

1991

1994

 

215

 

Орхон аймаг

КС-4561

16

16

1994

1999

 

216

 

Орхон аймаг

КС-4561

16

16

1994

1999

 

217

 

Орхон аймаг

КС-3577

12.5

12.5

1998

2001

 

218

 

Орхон аймаг

ДЭК-251

25

25

1985

1985

 

219

 

УБ Эрдэнэт үйлдв

КС-2361

6.3

6.3

1988

1992

 

220

 

УБ Эрдэнэт үйлдв

КС-74

14

14

1990

1992

 

221

 

УБ Эрдэнэт үйлдв

КС-2561

6.3

6.3

1991

1993

 

222

 

УБ Эрдэнэт үйлдв

КС-6471

20

20

1995

1196

 

223

 

Золотой восток монголия ХХК

КС-5479

25

25

 

 

 

224

 

Золотой восток монголия ХХК

КС-5479

25

25

 

 

 

225

 

Золотой восток монголия ХХК

КС-3579

15

15

 

 

 

226

 

Золотой восток монголия ХХК

КС-3579

15

15

 

 

 

227

 

Золотой восток монголия ХХК

КС-3579

15

15

 

 

 

228

 

Бор-Өндөр

КС-3563

25

25

 

 

 

229

 

Говь гео

КС-4561

16

16

 

 

 

230

 

Говьгео

КС-3562

10

10

 

 

 

231

 

Эрэл ХХК

КС-5363

25

25

1984

1987

 

232

 

Эрэл ХХК

КС-5363

25

25

1984

1988

 

233

 

Эрэл ХХК

КС-4361

16

16

1973

1977

 

234

 

Эрэл ХХК

КС-4361

16

16

1974

1978

 

235

 

Эрэл ХХК

КС-45719

20

20

1990

1997

 

236

 

Эрэл ХХК

КС-45719

20

20

1996

2000

 

237

 

Эрэл ХХК

КС-3575

10

10

1985

1988

 

238

 

Эрэл ХХК

КС-45719

20

20

1997

2001

 

239

 

Эрэл ХХК

КС-4561

16

16

1980

1980

 

240

 

Дорногвь Өргөн уулын үйлдвэр

КС-4561

16

16

1982

1982

 

241

 

Дорноговь Айраг уулын үйлдвэр 

КС-4561

16

16

1989

1995

 

242

 

Ган морьт ХХК

КС5-363

25

25

 

 

 

243

 

Пром импорт ХХК

КС-5363

25

25

 

 

 

244

 

Улсын нөөцийн газар

КС-4561

16

16

 

 

 

245

 

Агротех импекс ХХЗ

КС-3577

12

12

 

 

 

246

 

Төмөрбаатар хувийн

КС-3577

12

12

 

 

 

247

 

Мөнхбаатар хувийн

КС-5363

25

25

 

 

 

248

 

Ганболд хувийн

КС-3575

10

10

 

 

 

249

 

Нэмүт ХХК

КС-3575

10

10

 

 

 

250

 

Сумфакс ХХК

КС-3575

10

10

 

 

 

251

 

Хийморь ХХК

КС-4361

16

16

 

 

 

252

 

БУК

КС-3575

10

10

 

 

 

253

 

Байгууламж ХХК

КС-3577

12

12

 

 

 

254

 

Байгууламж ХХК

КС-4361

16

16

 

 

 

255

 

Материал импекс ХХК

КС-4561

16

16

 

 

 

256

 

УБ барилга ХК

КС-4361

16

16

 

 

 

257

 

УБ барилга ХК

КС-4361

16

16

 

 

 

258

 

УБ барилга ХК

КС-4361

16

16

 

 

 

259

 

УБ барилга ХК

КС-2561

6.3

6.3

 

 

 

260

 

УБ барилга ХК

КС-4561

16

16

 

 

 

261

 

УБ барилга ХК

КС-5363

25

25

 

 

 

262

 

УБ барилга ХК

КС-3575

10

10

 

 

 

263

 

Ундрах бүтээмж ХХК

КС-5363Б

25

25

1988

1987

 

264

 

Ундрах бүтээмж ХХК

КС-4561 АМ

16

16

1984

1983

 

265

 

Ц. Даваахүү

КС-2561

6.3

6.3

1989

1988

 

266

 

ЭХУХ-ийн II анги

КС-35719-5

15

15

2001

 

 

267

 

Адуунчулуун ХХК

КС-4561

16

16

 

 

 

268

 

Талын сувд  ХХК

КС-3575

10

10

 

 

 

269

 

“ДОЦ ” ХХК

КС-4561

16

16

1980

1979

 

270

 

ДБЭХС  ХК

КС-3562

10

10

1976

1976

 

271

 

“Аригун” ХХК

КС-4561

16

16

1987

1986

 

272

 

Б. Жагварал

КС-2561

6.3

6.3

1989

1989

 

273

 

Өргөн жим ХХК

КС-2561

6.3

6.3

1997

1988

 

274

 

Өргөн жим ХХК

КС4361

16

16

1978

1976

 

275

 

Хаш-Өргөө ХХК

КС-3575А

10

10

1989

1989

 

276

 

Жаргалантын алтны уурхай

СМК-14

14

14

1994

1994

 

277

 

Алтан тулгуур ХХК

ГД-5

5

5

1992

1992

 

278

 

Дархан-Ус суваг ХК

КС-3562

10

10

1978

1978

 

279

 

Дархан эрэл цемент

КС-2561

6.3

6.3

1989

1991

 

280

 

Дархан Рашаан ОНӨҮГ

КС3562А

15

 

1978

 

 

281

 

Иргэн Нанжид

КС-2561

6.3

 

1986

 

 

282

 

Иргэн М. Баттулга

КС-2561

6.3

 

1989

 

 

283

 

“Агос ” ХХК

КС-5363

25

 

1997

 

 

284

 

“ Монгод алт ” ХК

КС-4561

16

 

1996

 

 

285

 

ЗЗА-ын компани

КС-4561

16

 

1988

 

 

286

 

ДСЦШС-ний газар

КС-2561

6.3

 

1990

 

 

287

 

ДСЦШС-ний газар

КС-2561

6.3

 

1988

 

 

288

 

ДСЦШС-ний газар

КС-2561

6.3

 

1985

 

 

289

 

ДСЦШС-ний газар

КС-2561

6.3

 

1990

 

 

290291

 

Дархан НАБУК ХХК

КС-4361

16

 

1982

 

 

292

 

ДЦСтанц

КС-4562

15

 

1993

 

 

293

 

Зарубежстрой компани

КС-4361

16

 

1989

 

 

294

 

Зарубежстрой компани

КС-5363

25

 

1989

 

 

295

 

Зарубежстрой компани

КС3577

17

 

1988

 

 

296

 

ДЦСтанц

ДЭК-251

25

 

1990

 

 

297

 

ДЦСтанц

КС-4562

15

 

1993

 

 

298

 

Зуурмаг ХХК

КС-4561

16

 

1987

 

 

299

 

Ёст тохой ХХК

КС-2561

6.3

 

1988

 

 

300

 

ЗХ*ний 325-р анги

КС-2561

6.3

 

1980

 

 

301

 

Зост-Өргөө ХК

КС-3562А

10

 

1982

 

 

302

 

Жол ХХК

КС-4561

16

 

1989

1988

 

303

 

Жол ХХК

КС-4561

16

 

1988

1987

 

304

 

Эрчим ХК

КС-2561

6.3

 

1989

1986

 

305

 

Улан ЗБН

КС-4561

16

 

1985

 

 

306

 

Автотранс ХХК

КС-3562

10

 

1978

 

 

307

 

Көркем ХХК

КС-3515

10

 

1989

1988

 

308

 

Көркем ХХК

КС-4561

16

 

1988

1986

 

309

 

Көркем ХХК

КС-4561

16

 

1984

1982

 

310

 

Көркем ХХК

КС-4561

16

 

1989

1988

 

311

 

Цагааннуур ХХК

КС-4361

16

 

1982

1981

 

312

 

Эрчим ХК БУ-ын 4-р контор

КС4562

17

 

1990

1988

 

313

 

Эрчим ХК БУ-ын 4-р контор

КС-3575

10

 

1990

1989

 

314

 

Загастай АА

КС-4561

16

 

1987

1985

 

315

 

Барлау ХХК

КС-3345

10

 

1990

1989

 

316

 

Медине хоршоо

КС-2511

5

 

1989

1988

 

317

 

Бэгзсүрэн  Баттөмөр

КС-2561Д

6.3

 

1989

1988

 

318

 

Эрчим хүчний станц

КС-2561Д

6.3

 

1981

1980

 

319

 

Галбадрах  Намсрай

КС-4561

16

 

1988

1988

 

320

 

Баягаа

КС-3537

19

 

1990

1987

 

321

 

Усжуулах ХХК

Tadano

КС-6386

40

 

1998

1996

 

322

 

Барилга байгууламж ХХК

КС-3537

10

 

1987

 

 

323

 

Эрчим хүчний станц

КС-3561

10

 

1983

 

 

324

 

Зам засвар арчлалтын нэгдэл

КС-4361

16

 

1997

 

 

325

 

Арвин Бэлт  ХХК

КС-4561

16

 

1988

 

 

326

 

Хас түлхүүр ХК

КС-3575

10

 

1989

1989

 

327

 

Хас түлхүүр ХК

КС-3577

10

 

1984

1984

 

328

 

Хас түлхүүр ХК

КС-4561

16

 

1983

1983

 

329

 

Хас түлхүүр ХК

КС-5363

25

 

1988

1983

 

330

 

Шандын булаг ХХК

КС-2561

6.3

 

1983

 

 

331

 

Алтайнзам ХК

КС-4561

16

 

1989

 

 

332

 

Алтайнзам ХК

КС-4561

16

 

1988

 

 

333

 

Алтайнзам ХК

КС-3577

10

 

1986

 

 

334

 

Ховдын Өргөө ХХК

КС-4561

16

 

1993

1990

 

335

 

ЭХ-ни Алтай Трест УҮГ

КС-3575

10

 

1991

 

 

336

 

ЭХ-ни Алтай Трест УҮГ

КС-4561

16

 

1986

 

 

337

 

Ховдын Өргөө ХХК

КС-2561

6.3

 

1993

1985

 

338

 

Харшийн гэгээ ХХК

КС-4561

16

 

1985

1985

 

339

 

Ган нэгдэл ХК

КС-3562

10

 

1984

1984

 

340

 

Авто зам засвар арчлалт ХК

КС-3575

10

 

1985

 

 

341

 

ЭХН Үйлдвэр

КС-2561

6.3

 

1981

1980

 

342

 

Жирмийн сүлжээ ХК

КС-6010

27

 

1991

 

 

343

 

Баянтээгийн уурхай

КС-4561

16

 

1981

 

 

344

 

ӨВ-Усжуулүагч ХК

КС-4561

16

 

1987

1985

 

345

 

“Хөвсгөл зам”  ХХК

КС-4561