Лифттэй холбоотой монгол стандартууд:

1.      Элеваторын татлагын ган утасны техникийн нөхцөл                                                                    
MNS ISO 4101 : 2003 5х 
         

2.      Лифт угсралт - 1 дүгээр хэсэг: Ангилал I, II, III ба VI                                                                      
MNS ISO 4190-1 : 2011 27 x.  http://www.estandard.mn/file.php?sid=4139  
                                                               

3.      Зорчигчийн лифт ба үйлчилгээний лифт. 2-р хэсэг: IV ангийн лифт                                
MNS ISO 4190-2 : 2003 5х      http://www.estandard.mn/file.php?sid=3311

4.      Зорчигчийн лифтийн угсралт. 3-р хэсэг: V ангийн үйлчилгээний лифт                              
MNS ISO 4190-3 : 2003 2х           http://www.estandard.mn/file.php?sid=3312

5.      Лифт ба үйлчилгээний лифт. (АНУ: элеватор ба буфет автомат) 5-р хэсэг: Удирдлагын хэрэгсэл, дохио, нэмэлт төхөөрөг                                                                                                        
MNS ISO 4190-5 : 2003             http://www.estandard.mn/file.php?sid=3313

6.      Лифт ба үйлчилгээний лифт (АНУ:лифт ба бага даацын үйлчилгээний лифт) - Хэсэг 6: Зорчигчийн лифтийг орон сууцанд угсран суурилуулах. Төлөвлөлт, сонголт                         
MNS ISO 4190-6 : 2010 10 х. http://www.estandard.mn/file.php?sid=3467

7.      Лифтийн ган утсан татлага   
MNS ISO 4344 : 2003 5х http://www.estandard.mn/index.php?module=search&cmd=searching&start=0&per_page=10&q=4344&key=2&case=bugd                                                                                                   

8.     Зорчигчийн ба үйлчилгээний лифт – Лифтний бүхээг болон эсрэг ачааг чиглүүлэх зам – “Т” төрөл   
MNS ISO 7465 : 2010 16 х.   http://www.estandard.mn/file.php?sid=3470  

9.     MNS ISO 9589:2010. Эскалатор- Угсралтын хэмжээс. Энд урсдаг шатны угсрах байрны хэмжээсийг тодорхойлно. Гэхдээ 0,5м/с хүртэл хурдтай 30-35 градус налуутай, 2-6м өндөрт өргөх урсдаг шатанд зориулагдсан байдаг