13. Оосорлогч дохиочин

/
  Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө 1 Сургалтын…

12. Бетон шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал хариуцагч

/
Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө 1 Сургалтын…

11. Бетон шахуургат төхөөрөмжийн оператор

/
Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө 1 Сургалтын…

10. Сэрээт ачигчийн оператор

/
Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө 1 Сургалтын…

9. Барилгын өргүүрийн оператор

/
Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө 1 Сургалтын…

8. Лифтийн механикч-засварчин

/
Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө 1 Сургалтын…

7. Лифтийн бүрэн бүтэн байдал хариуцагч

/
Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө 1   Сургалтын…

6. Лифтийн оператор

/
Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө 1 Сургалтын…

5. Манипуляторт краны оператор

/
Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө 1 Сургалтын…

4. Гүүрэн дамнуургат краны оператор

/
Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө 1 Сургалтын…
©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО