Entries by 5glRK

“Кран өргөх төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглах гарын авлага

“Кран өргөх төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглах гарын авлага”-д Кран, өргөх төхөөрөмжийн бүтэц ажиллах зарчим, ослоос хамгаалах хэрэгсэл, кран, өргөх төхөөрөмжтэй холбогдолтой хууль, дүрэм, стандартын тухай, кран өргөх төхөөрөмж дээр ажилладаг субьектүүдийн ажиллах журам, дохиочны дохих төрөл хэлбэр, ерөнхий хөдөлмөр хамгааллын асуудлыг багтаасан байгаа. Утас: 91911294, 91880308, 99887736  

“Лифтийг аюулгүй ашиглах гарын авлага”

Манай холбооноос доорх гарын авлагыг гаргасан тул сонирхсон хүмүүс авч болно. – “Лифтийг аюулгүй ашиглах гарын авлага”-д лифт, урсдаг шатны бүтэц ажиллах зарчим, лифт, урсдаг шаттай холбоотой хууль, дүрэм, стандартын тухай, лифттэй холбоотой ажилладаг субьектүүдийн ажиллах журам, ерөнхий хөдөлмөр хамгааллын асуудлыг багтаасан байгаа. Утас: 91911294, 91880308, 99887736    

Хурлын мэдээ

2021 оны 3-р сарын 25-ны өдрийн Барилгын үндэсний ассоциацийн дэргэдэх барилгын  ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын хэсгийн хурлаар,  “Меру” ХХК-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгаж Нэмэлт хэсэгт “Говийн наран констракшин” ХХК -н тусгай зөвшөөрлийг 6.1 ажилбараар нэмэлт хийхийг дэмжиж “Кинг цамхагт кран” ХХК-ын 4.2 төрлөөр шинээр тусгай зөвшөөрөл олгохоор тус тус шийдвэрлэлээ.    

Хууль эрхзүйн мэдээллийг боловсронгуй болгох тухай

Манай холбооны зүгээс Хууль зүйн яаманд өргөх төхөөрөмжийн 7 дүрэмд байдаг, хууль зөрчсөн заалтуудын талаар албан тоот хүргүүлсэн. Хууль зүйн яамнаас албан тоотод өгүүлсэн асуудал нь бодитой байгаа тул уг заалтуудыг залруулах үүргийг БХБЯ-нд хүргүүсэн байдаг. Гэвч өнөөг хүртэл энэ асуудал шийдэгдэлгүй 1 жил болж байдаг. ХЗЯ-нд хүргүүлсэн албан тоотыг доор бүрэн эхээр нь харуулав. […]

Лифтийн шинэ дүрмийн тухай

Манай байгууллага 2014 оны 12 дугаар сарын 31-нд “Лифтийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр Барилгын хөгжлийн төвтэй гэрээ байгуулан ажиллаж эхэлсэн.  Ингэснээр “Барилгын механикжуулалт, машин механизм, тоног төхөөрөмж, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн механик”-ийн орон тооны бус зөвлөлийн 2017 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн № 01/05 тоот хурлаар “Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй […]

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО