14. ХАБ-ын болон аюулгүй ажиллагааны тест

ХАБЭА-асуултууд-2019-11-13-converted

 

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО