Дизель хөдөлгүүрийн хөгжлийн түвшин, түлш цацалтын систем /MUI, MEUI, HEUI, CDR/ сэдэвт хичээлийн тест

1. Common Rail дизелийн тэжээлийн систем байдаг бусад дизелийн тэжээлийн системүүдэд огт байдаггүй чадвар нь юу вэ ?
  A. Цацах түлшний хэмжээ ба цацалтын эгшинг өргөн хүрээнд өөрчлөх чадвартай
  B. Түлшийг үечилж цацах чадвартай
  C. Маш өндөр даралтаар цацаж чаддаг болсон
  D. Дээрх бүгд

 

2. Common Rail системийн өндөр даралтын насосны үүрэг
  A. Форсункны тоосруулагчийн хошуунд  өндөр даралт үүсгэх
  B. Rail  – д өндөр даралт үүсгэх
  C. Түлш буцах системд өндөр даралт үүсгэх

 

3. Common Rail системд нэг удаа цацагдах түлшний хэмжээг яаж туналах вэ ?
  A. Түлшний даралтаар
  B. Форсункан дээр ирэх түлшний даралт ба нээлттэй байх хугацаагаар
  C. Форсункны нээлттэй байх хугацаагаар

 

4. Common Rail  дизелийн ТС – д өндөр даралтыг тохируулах клапан хаана байрлах вэ ?
  A. Rail – н төгсгөлд
  B. ТӨДН дээр
  C. Форсунк дээр
  D. А ба В зөв

 

5. Common Rail систем түлшийг урьдчилан цацдаг болсон нь ямар давуу талтай болсон бэ?
  A. Шаталтын даралт, температур ихсэж хөдөлгүүрийн чадал  нэмэгдсэн
  B. Асалт саатах үе багасдаг учир илүү өндөр эргэлтийг хангаж чаддаг болсон
  C. Шаталт сайн явагдаж хорт утаа дуу чимээ багассан
  D. В ба С зөв

 

6. Пьезо форсунк нь түлшийг хамгийн ихдээ хэд хувааж цацах чадвартай вэ?
  A. 4 B. 5 C. 6 D. 10

 

7. Даралт тохируулах клапан хаана байрладаг вэ?
  A. Райл болон буцах шугамын хооронд
  B. Райл болон форсункны хооронд
  C. Форсунк дээр

 

 

8. HEUI  ДТС түлшний урьдчилсан цацалтыг хэрхэн гүйцэтгэдэг вэ?
  A. Форсункны ЦСК  2 удаа нээгдэж хаагдаж
  B.  Хувьсах хавтангийн байрлалаар
  C. Плунжер дэхь сувгийн тусламжтай
  D. Түлш буцаах клапангаар

 

9. HEUI  – н REVERSE FLOW CHECK VALVE  клапангийн хэлбэр нь
  A. Үрлэн
  B. Шайб
  C. Конус
  D. Хөөх клапан шиг

 

10. HEUI  ДТС –н түлш цацах даралтын нь хамгийн их утга хэд байдаг вэ?
  A. 210 bar B. 185 bar C. 2050 bar D. 1450 bar

 

11. HEUI  ДТС – д хэрэглэж буй тосны даралт нь хэд байдаг вэ?
  A. 210 bar B. 185 bar C. 2050 bar D. 1450 bar

 

12. HEUI  – н VENTING CHECK VALVE ямар үүрэгтэй вэ?
  A. Түлшний түгжрэл үүсэхээс хамгаална
  B. Түлш тос хоёр холилдохоос хамгаална
  C. Өндөр даралт нам даралтыг тусгаарлах
  D. Өндөр даралтыг тогтмол барьж байх

 

13. HEUI  – н FUEL INLET CHECK VALVE ямар үүрэгтэй вэ?
  A. Түлшний түгжрэл үүсэхээс хамгаална
  B. Түлш тос хоёр холилдохоос хамгаална
  C. Өндөр даралт нам даралтыг тусгаарлах
  D. Өндөр даралтыг тогтмол барьж байх

 

14. HEUI  ДТС – н REVERSE FLOW CHECK VALVE  ямар үүрэгтэй вэ?
  A. Түлшний түгжрэл үүсэхээс хамгаална
  B. Түлш тос хоёр холилдохоос хамгаална
  C. Өндөр даралт нам даралтыг тусгаарлах
  D. Өндөр даралтыг тогтмол барьж байх

 

15. HEUI  ДТС – н тосны өндөр даралтын насосны хувьсах хавтан ямар үүрэгтэй вэ?
  A. Даралт тохируулах
  B. Түлшийг туналах
  C. Түлш цацах эгшинг тохируулах

 

 

 

16. HEUI  ДТС – д форсункны плунжерийг юугаар түлхэдэг вэ?
  A. Нударгаар B. Тосоор C. Пүршээр D. Түлшээр

 

 

17. HEUI  ДТС – н урьдчилсан цацалтын даралт үндсэн цацалтын даралтаас ямар хэмжээнд байдаг вэ?
  A. Ижил даралттай байдаг
  B. Үндсэн цацалтын даралтаас их
  C. Үндсэн цацалтын даралтаас бага
  D. Ачааллаас хамаараад  С -с А -ийн хооронд байна

 

 

18. CAT хөдөлгүүрийн MEUI систем нь ямар төрөлд хамаарах вэ?
  A. Хуваарилах маягийн
  B. Common rail
  C. Насос форсунк
  D. Аккумуляторт

 

 

19. CAT фирмийн генераторын  механик насос форсунк түлшийг хэрхэн туналдаг вэ?
  A. Плунжерийн явалтыг хязгаарлаж
  B. Плунжерийг эргүүлж

 

20. Cummins хөдөлгүүрийн насос форсунк тэжээлийн системийн онцлог нь
  A. Түлшээр хангах насосны даралт нь өндөр байдаг
  B. Форсункны зүү нь плунжер болдог
  C. A болон B зөв

 

Даалгавар 1.

 

Common Rail дизелийн тэжээлийн систем бусад дизелийн тэжээлийн системээс ялгагдах гол онцлогуудыг харьцуулан тайлбарлана уу?

 

Даалгаар 2.

 

HEUI, MEUI дизелийн тэжээлийн системийн Монгол орон дахь ашиглалтын онцлог хийгээд удаан үр ашигтай хэрэглэхэд юуг анхаарах талаар бичнэ үү.

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО