Төслийн судалгаа, төлөвлөлт, зах зээлийн судалгаа, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, программ, хөрөнгө оруулалтын судалгаа, төлөвлөлт сэдэвт хичээлийн тест

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО