Маркетинг, менежментий үндэс, салбарын онцлог, төсөв санхүү, калькуляци сэдэвт хичээлийн тест

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО