Барилга замын машин, материалын үйлдвэрлэл, өргөх машин, төхөөрөмжийн найдварт ажиллагааны төвшин тогтоох аргачилал сэдэвт хичээлийн тест.