Хий, шингэн, цахилгаан, электрон системийн схем дээр гэмтэл тодорхойлох, оношлох сэдэвт хичээлийн тест

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО