8. “Лифтийн ашиглалт” нэртэй хичээлийн шалгалтын тест /Лифтийн бүрэн бүтэн байдал хариуцагч, оператор, механикч-засварчны сургалтанд хэрэглэнэ/.

8.-Лифтийн-ашиглалт-2020-1 (1)-converted

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО