7. “Лифтийн бүтэц” нэртэй хичээлийн шалгалтын тест /Лифтийн механикч-засварчны сургалтанд хэрэглэнэ/.

7.-Test.-butets-Mecanic-2020-_1_

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО