6. “Лифтийн бүтэц” нэртэй хичээлийн шалгалтын тест /Лифтийн бүрэн бүтэн байдал хариуцагч, операторын сургалтанд хэрэглэнэ/.

6.-Test.-butets-liftchin-udirdlaga-2020-1

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО