3. “Манипуляторт краны бүтэц”, “Гидравлик системын үндэс” нэртэй хичээлүүдийн шалгалтын тест /зөвхөн манипуляторт кранд хэрэглэнэ/

3.-TEST-Manipulator-crane-butets

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО