1. “Краны бүтэц, ажиллах зарчим” нэртэй хичээлийн шалгалтын тест /Краны бүрэн бүтэн байдал, ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч болон ашиглалтын аюулгүй байдлын хяналт хариуцагч, оператор, оосорлогч дохиочинд зориулагдав/

Краны бүтэц хичээлийн тестын асуултууд

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО